NAL og Treteknisk institutt vant "Tre & By"-anbud

Norske Arkitekters landsforbund er sammen med Treteknisk Institutt vinner av et offentlig anbud om prosjektledelse av satsingen “Tre & By”.

Prosjektet skal mobilisere utvikling i bruk av tre i urbane områder og er initiert av Innovasjon Norge/Trebasert Innovasjonsprogram.

Innovasjon Norge vil gjennom mobiliseringsprosjektet vise vei for utvikling i bruk av tre i urbane områder. Prosjektet skal gå over to til tre år og ledelsen av prosjektet har vært utlyst som en offentlig anskaffelse. Det har vært stor konkurranse om å få lede prosjektet og 6 grupperinger leverte inn anbud.

- Mer bruk av tre i varige konstruksjoner er et av svarene på klimautfordringene det moderne samfunnet står midt oppe i, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

- Å øke bruken av tre er derfor både klimavennlig og fornuftig. I tillegg tar vi i bruk en ressurs vi har god tilgang på, og som gir verdiskaping og arbeidsplasser i fastlands-Norge. Siden mye av byggeaktiviteten framover vil foregå i form av leilighetsbygg og hus i flere etasjer er det umåtelig viktig at treet utvikles til å bli konkurransedyktig også i såkalt urbant byggeri, sier Slagsvold Vedum.

Mobiliseringen som skal skje gjennom dette prosjektet har som mål å få frem utviklingsprosjekter i bruk av tre i byen. Det er i dag muligheter for å bruke tre i påbygg, i bygg mellom eksisterende bygg, og selvfølgelig i egne bygg. For å muliggjøre den erfaringsinnhentingen i å bygge moderne i tre som er nødvendig, er det hos Innovasjon Norge egne utviklingsmidler tilgjengelig som kan støtte dette arbeidet.

Norges Forskningsråd har nylig tildelt midler til Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo sammen med blant annet Institutt for Skog og landskap og Universitetet for miljø- og biovitenskap for å forske på økt bruk av tre i urbane områder. Denne forskningsaktiviteten sammen med mobilisering til utviklingsprosjekter utgjør til sammen en betydelig satsing på økt bruk av tre som bygningsmateriale i byen.