NAL arrangerer samling om arealeffektivisering som klimagass-reduserende tiltak- se live her

Kan arealeffektivisering være et effektivt tiltak for å bidra til klimagassreduksjon - og i så fall hvilke utfordringer og dilemmaer risikere man å komme opp i knyttet til arbeidsmiljø og helse? Er det et uløselig dilemma eller et godt svar for fremtiden?

Statsbyggs prosjekt Norsk Helsearkiv på Tynset har oppnådd en klimagassreduksjon på 57 % blant annet ved å inkludere effekten av arealeffektivitet.

Kjernefunksjonene i nybygget ble samlet og effektivisert slik at bygget kunne bli mindre. I tillegg har prosjektet valgt materialer med lave klimagassutslipp, som lavkarbonbetong og trekonstruksjoner. Bygget har redusert energibruk i drift blant annet ved å bruke overskuddsvarme til oppvarming av bygget. Eksponert massivtre bidrar til magasinering av varme i bygningskroppen.

Brød & Miljø vil onsdag belyse hvordan klimagassreduksjonene er realisert, med vekt på hvordan arealeffektivisering bidro til dette, og hvilke grep som er gjort på materialbruk og energi. Samtidig vil de gå inn i dilemmaene rundt dette – hva oppnår vi ved å inkludere effekter av arealeffektivisering i klimagassreduksjonene? Hvilke utfordringer kan det gi – kan det utfordre hensyn til byggets funksjoner og hensynet til rasjonell drift av bygningen?

Les mer om samlingen her