NAF ønsker lavere avgifter for miljøbiler

Norges Automobil-Forbund (NAF) ønsker at de som kjører miljøvennlige biler skal få flere fordeler, både økonomisk og praktisk.

For at flest mulig skal kjøre miljøvennlig, vil NAF utstyre biler med lavt CO2-utslipp med grønne oblater, skriver bladet Motor. Førerne av bilene med miljøoblater bør ifølge NAF få flere fordeler: reduserte drivstoffutgifter, lavere årsavgift, lavere satser i bomanlegg, rett til å benytte kollektivfelt og gratis parkering. Når Stoltenberg-regjeringen sier at de vil gå videre med å endre bilavgiftene i den retningen NAF har foreslått, så vil vi gjerne støtte, sier NAFs administrerende direktør, Jan Johansen. NAF understreker at både hybridbiler, el-biler, biler drevet med brenselcelle, bensin og diesel kan få grønne oblater så lenge de slipper ut lite CO2.