Prosjektleder Chi Ho Lau i BuildingSMART Norge. Foto: BuildingSMART

Nærmere en felles definisjon for produktegenskaper

BuildingSMART melder fredag at en felles definisjon av samtlige produkters egenskaper kan være innen rekkevidde.

Byggeindustrien kunne tidligere i sommer skrive om et møte rundt produktinformasjon, hvor Skanska blant annet etterlyste felles definisjoner av produkters egenskaper.

For ett år siden signerte BNL og CoBuilder en avtale om frikjøp av data i den hensikt å komme raskere i gang med å etablere en felles, konsistent, norsk kontekst for varedata. Dette arbeidet bærer nå frukter, skriver BuildingSMART i en melding til Byggeindustrien.

For at ethvert fysisk bygg i fremtiden skal ha en nøyaktig digital tvilling, er det helt avgjørende med entydig, maskinlesbare kode for å identifisere de komponentene som inngår i et gitt bygg. Og på den måten kunne utnytte dataene knyttet til det enkelte produkt, gjennom hele verdikjeden. Fordi alle land har sine egne regler, krav og standarder knyttet til ulike produktkategorier, er det viktig å få plass en Norsk kontekst som tar høyde for disse, skriver BuildingSMART i meldingen.

BuildingSMART Data Dictionary (bSDD) skal oversette dataene fra varedatabasene og gjøre dem lesbare og forståelige for applikasjoner.

– CoBuilder har de siste årene gjort en stor jobb med utgangspunkt i harmoniserte produktstandarder og laget produktmaler for hvilke egenskaper de respektive standardene dekker. Hver egenskap er koblet til en «Global unique identifier» som gir hver enkelt objekttype en global unik referansekode. Dette var i utgangspunktet et oppsett for 256 produktmaler basert på en harmonisert standarder for ulike produktområder. Disse produktmalene danner grunnlaget vi har bygd på for å skape en helhetlig Norsk kontekst, uttaler prosjektleder Chi Ho Lau i BuildingSMART Norge.

Basert på de drøyt 256 malene kan man, ifølge Lau, i løpet av vinteren starte med å berike den Norske konteksten med egenskaper som ikke nødvendigvis inngår i en standard, men som likevel er vesentlige.

– Vi skal fra høsten av, sammen med Standard Norge, organisere nasjonale eksperter innenfor de ulike produktområdene. Målet er å kvalitetssikre og utvikle de 256 malene og fortløpende fylle bSDDs Norske kontekst med innhold. Av den grunn ønsker vi nå å invitere inn flere leverandører og produsenter til våre ekspertgrupper slik at vareeiernes interesser ivaretas. Det er helt avgjørende at alle Product Data Templates baseres på norsk kontekst. Bare på den måten sikrer du deg at dine produkters masterdata er kompatible med fremtiden og kan lagres uavhengig kommersielle applikasjoner og databasesystemer. Dette vil gi oss en virkelighet som er brukerstyrt – en virkelighet hvor det er enkelt å bytte ut sine systemer og verktøy, og kunne ta med seg dataene videre sømløst, sier Lau i pressemeldingen.