Sotrasambandet. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Nærmer seg første tilbud fra OPS-selskapene på Sotrasambandet

Statens vegvesen varsler at de er i rute med kontraktsarbeidet på Sotrasambandet.

Neste store milepæl i prosjektet er mottak av første tilbud 18. desember i år, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Etter dette starter forhandlingsfasen med påfølgende oppdateringer av tilbudsunderlaget utover våren 2021.

Videre forteller de at forberedende arbeider og anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten har pågått gjennom hele sommeren og høsten. På grunn av den pågående pandemien har mye av arbeidet foregått digitalt.
- Leverandørene har også gjennomført nødvendige befaringer i felt. Men de har også måtte samhandle annerledes og arbeidet veldig mye digitalt, spesielt med sine lokale norske støttende virksomheter og underleverandører, skriver byggherren i oppdateringen.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Arve Tjønn Rinde forteller at prosessen har vært meget effektiv.

- Prosjektet har avholdt alle møter uten å måtte reise, og det i seg selv er tidsbesparende for alle parter. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten på Sotrasambandet er en internasjonal kontrakt med bidragsytere fra hele verden og digitale løsninger gjør det mulig å involvere alle aktørene på lik måte uansett hvor i verden de måtte oppholde seg, sier prosjektleder Arve Tjønn Rinde i Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet de tre OPS-selskapene har utført har blitt presentert Statens vegvesen i flere møter, og alle leverandørene har fått godt tak i arbeidsomfanget, mener byggherren.

- Sammen med OPS-leverandørene har vi allerede fått presentert gode løsninger som gir oss mer veg for pengene, sier Rinde.

Gjennom august og september har det pågått grunnboring i og langs traseen for å sikre at leverandørene får sine spesifikke grunnundersøkelser gjennomføre. Videre er alt av grunnerverv påbegynt, og går som planlagt. Høyspentomleggingen mellom Godvik og Litlesotra pågår for fult og er i rute. Arbeidet med omlegging av høyspent i Straumeområdet er også i rute.