Foto: NHO

Næringslivet vil ha plan for utfasing av formuesskatten

Regjeringen må lage en plan for utfasing av formuesskatten på arbeidende kapital i neste stortingsperiode, mener elleve næringslivsorganisasjoner som møtte finansministeren fredag.

- Stortingsforliket fra mai 2016 var en milepæl ved at et politisk flertall - inkludert Arbeiderpartiet – vedgikk at formuesskatten på arbeidende kapital kan ha betydning for investeringer og nye arbeidsplasser, sa NHOs næringspolitiske direktør Ingebjørg Harto.

Harto pekte også på at stortingsflertallet også erkjente forskjellsbehandlingen av norske og utenlandske eiere.

- Utenlandske eiere kan være undergitt andre eierskatter i sitt hjemland, som utbytte- og gevinstskatt som vi også har. Men formuesskatten har de fleste land som kjent avviklet.

Både Harto, Vibeke Hammer Madsen fra Virke, Amund Ringdal fra Rederiforbundet og Olaf Thommesen fra Bedriftsforbundet ba om at regjeringen legger en konkret plan for utfasing av formuesskatten på arbeidende kapital, slik de fire samarbeidspartiene forpliktet seg til i skatteforliket.

Finansminister Siv Jensen understreket at regjeringen vil stå i denne debatten, og ønsker å redusere formuesskatten videre. Hun pekte imidlertid på at regjeringen ikke hadde fått flertall for alle sine forslag på dette området. Hun hadde også en utfordring til bedriftene.

  - Det er viktig at de som rammes av denne skatten står frem og gir utfordringene et ansikt, sa hun. Vi trenger å vise folk at dette ikke bare gjelder de rikeste.

Brev til finansminister Siv Jensen fra Alliansen for norsk, privat eierskap