Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Næringslivet venter kraftig kutt i formuesskatten

Næringslivet har store forventninger til Høyre-Frp-regjeringens første statsbudsjett. Virke ønsker solide kutt i formuesskatten og storsatsing på samferdsel.

Budsjettet blir toneangivende for hele regjeringsperioden, mener administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen.

– Dette er det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen. Her skal de stake ut sin kurs og vise at de kan innfri valgløftene sine, sier Madsen.

Venter kutt i skatt

Skatter og avgifter har alltid opptatt næringslivet. Men siden Høyre-Frp-regjeringen overtok i fjor, har forventningene skutt i været hos Virkes medlemmer. I oversikten over næringslivets forventninger til statsbudsjettet, ligger skatte- og avgiftskutt på andreplass – kun slått av samferdsel.

– Det er nå regjeringen har mulighet til å gjøre noe med formuesskatten, til å vise at de virkelig mener det. Det forventes at vi virkelig skal merke dette, og at de tar så kraftig i at det ikke er lett å reversere senere, sier Madsen.

En rekke bedrifter har allerede begynt å legge det inn i sine egne budsjetter for 2015, ifølge tilbakemeldingene til Virke. Madsen understreker at både kutt på toppen i skattenivået og løft av bunnfradraget er viktig for næringslivet.

Vil bli kvitt køene

En tydelig satsing på samferdsel topper forventningslisten. Madsen mener det haster med å få gjort noe med trafikken inn til de store byene, spesielt Oslo.

– Det koster næringslivet enorme summer at varelast blir sittende i kø og at vi som arbeidstakere sitter i kø. Regjeringen må få gjort noe med korridoren inn til Oslo og all tungtrafikken som står der, sier hun.

For øvrig ønsker Virke at regjeringen fjerner tekstiltollen og at det innføres såkalt ROT-fradrag, det vil si fradrag for å bruke hvit arbeidskraft.

– Vi må få bukt med den skremmende utviklingen når det gjelder svart arbeid. Det er blitt akseptabelt å benytte seg av det, og vi kan ikke fortsette å ha det sånn. Staten taper store skatteinntekter på det, men enda viktige er det at hvitt arbeid skaper arbeidsplasser, sier Madsen.

Greit nok

Oppsummert mener næringslivet at det nå går «greit nok». Nesten ni av ti av Virkes medlemmer svarer at markedet er godt eller tilfredsstillende.

De overordnede trendene viser at troen på fortsatt lav rente gjør at forbruksveksten blant nordmenn øker noe. På tross av dette er mange virksomheter skeptiske til å satse det neste året.

Bare 14 prosent planlegger nyansettelser i løpet av neste halvår, mens omtrent like mange, 16 prosent, planlegger å redusere antall ansatte.