Norges sju børsnoterte selskaper der staten har en eierandel har 63 styrerepresentanter. I alt 26 av dem er bosatt i Oslo, mens 5 er fra Asker eller Bærum. Foto: Trond Joelson

Nær halvparten av representantene i statseide selskaper bor i Oslo-området

Norges sju børsnoterte selskaper der staten har en eierandel har 63 styrerepresentanter. I alt 26 av dem er bosatt i Oslo, mens 5 er fra Asker eller Bærum.

Ytterligere ti har adresse på sentrale deler av Østlandet, og elleve av representantene er bosatt i utlandet. Det er samme antall som Vestlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, skriver Dagbladet.

Næringspolitisk talsperson Geir Pollestad i Senterpartiet reagerer på det han omtaler som en oslodominans. Han mener den smale geografiske representasjonen kan gjøre at styrene mister «det brede perspektivet».

– En del av problemet er at de som kan påvirke dette, nemlig regjeringen, ikke ser dette som er problem, sier Pollestad til avisen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier staten jobber systematisk for å finne kvalifiserte styremedlemmer fra hele landet. Hun peker samtidig på at mangfold ikke bare handler om bosted, men også om kjønn, alder, erfaring og kulturell bakgrunn.

– Mangfold et viktig fordi det bidrar til godt styrearbeid og gode beslutninger ved at saker i større grad belyses fra ulike ståsteder, sier Nybø.