Nær avtale om ny arbeidsmiljølov

I løpet av uka vil regjeringspartiene kunne sikre flertall for en ny arbeidsmiljølov. Venstre er om bord, men KrF kan komme til å hoppe av.

Saken blir diskutert under gruppemøtet i KrF onsdag ettermiddag. Etter det NTB kjenner til er stortingsgruppa innstilt på å si ja eller nei til endringsforslagene til arbeidsmiljøloven.

Utfallet er usikkert. Det er særlig forslaget om generell adgang til midlertidige ansettelser samt nye regler for søndagsarbeid som gjør det vanskelig å forskuttere KrFs støtte til lovforslaget.

Avtale uansett

Skulle KrF si nei, vil hovedpunktene i en endret arbeidsmiljølov likevel bli presentert av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – etter planen i løpet av uka.

Regjeringspartiene og Venstre og KrF har forhandlet i flere uker om lovforslaget som arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) la fram i fjor. Arbeids- og sosialkomiteen skal avgi sin innstilling i saken tirsdag i neste uke.

Venstre sluttet i utgangspunktet opp om regjeringens forslag om generell adgang til midlertidige ansettelser. Partiet har også uttrykt støtte til de nye reglene for overtids- og søndagsarbeid samt økte aldersgrenser i arbeidslivet.

Men også Venstre har motforestillinger. Partiet har for eksempel programfestet at midlertidige ansettelser maksimalt skal vare i to år, ikke fire som regjeringen legger opp til.

Krav

– Venstre går til forhandlingene med krav om en kraftig reduksjon av den maksimale lengde for midlertidig ansettelser og for når arbeidstaker skal ha krav på fast ansettelse, sa partiets arbeids- og sosialpolitiske talsperson Sveinung Rotevatn til NTB da samtalene på Stortinget tok til.

KrF har også forlangt at tiden det tar før en midlertidig ansatt har krav på fast stilling, kortes ned. Partiet har også bedt om endringer i de foreslåtte reglene for søndagsarbeid.

Spørsmålet er om regjeringspartiene og Venstre har kommet KrF tilstrekkelig i møte. En kompliserende faktor i forhandlingene har vært at de to samarbeidspartiene i enkelte spørsmål står på hver sin side av regjeringen.

Omstridt

Partiene står i utgangspunktet et stykke fra hverandre når det gjelder reglene for midlertidige stillinger, ikke minst i offentlig sektor. Venstre vil ha en kraftig innstramming her, samtidig som reglene gjøres enklere og mer fleksible i privat sektor.

KrF argumenterer på sin side for at reglene i staten og høyskolesektoren bør gjøres gjeldende i privat og kommunal sektor. I dag er det store forskjeller i hva som er lovlig midlertidighet avhengig av om arbeidsforholdet reguleres av arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven eller universitets- og høyskoleloven.

LO, YS og Unio gikk tidligere i år til politisk streik mot endringene i arbeidsmiljøloven. I likhet med de rødgrønne partiene mener fagorganisasjonene at lovforslaget er en trussel mot prinsippet om at hele stillinger skal være regelen i norsk arbeidsliv.

Regjeringen mener på sin side at forslaget vil gjøre det enklere for alle dem som står utenfor arbeidslivet i dag, å få jobb.