Nær annenhver kommune dårlig forberedt på strømbrudd

Nær halvparten av landets kommuner har ikke beredskapsplan for strømbrudd. Det viser at strømmangelen som har lammet Steigen kommune i Nordland, godt kan skje flere andre steder i landet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet Kommuneundersøkelse 2006, på grunnlag av spørreundersøkelser til landets 431 kommuner. 383 kommuner har besvart undersøkelsen, og der går det fram at 54 prosent av kommunene nå har en skriftlig beredskapsplan for strømbrudd. Dette er bare fire prosent flere beredskapsplaner enn tilsvarende undersøkelse for 2005. I og med at 48 kommuner ikke har svart på undersøkelsen, frykter DSB at nærmere 200 av landets kommuner mangler beredskapsplaner for strømbrudd. Materiale fra DSB forteller også at det i perioden 1996 til 2004 er avdekket en økning på 11 prosent i antall plutselige avbrudd på elnettet. Det er dessuten tegn på at aldring nå setter sine spor i strømforsyningen. 16 prosent av det lavspente kraftnettet fyller i år 22 år og har oppnådd forventet levetid. Innen 2015 altså om åtte år regner man med at fra 16 til 50 prosent av det lavspente linjenettet har nådd pensjonsalderen.