Nær 73.000 arbeidsledige i mai

Vel 72.700 er registrert helt arbeidsledige ved Nav i slutten av april, og dette er 34.000 eller 88 prosent flere ledige siden april 2008.

Den totale arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er blitt vel 4.900 flere ledige fra mars til april.

Ledigheten øker mest innen bygg og anlegg, og den kraftige økningen finnes blant menn. Nesten tre av ti ledige er menn med bakgrunn fra bygg, anlegg og industri.