Nadeem (11) slo Olje- og energiministeren i energispill

Olje og energiminister Odd Roger Enoksen tok utfordringen da elever ved Gran skole i Oslo inviterte han til spillduell i det webbaserte Regnmakerspillet i datarommet på Gran skole i dag.

- Dette var veldig gøy, sa Enoksen, men ble slått på målstreken av vinneren Nadeem A. Mahmood (11). Jeg tror du må ha øvet hele natten, sa Statsråden spøkefullt til Nadeem A. Mahmood ved klasse 6B på Gran skole, da han innså at slaget var tapt. Sammen med medelevene Jespa Guan (11), Alexandra Hoang (11), Phi-Thien Hoang (11), Samina Nosha (11) og Grace Tenga (11) i klasse 6B, hadde han invitert Olje-og energiministeren til å spille Regnmakerspillet, hvor en ved å løse forskjellige type oppgaver, som å hente inn kraft fra fornybar energi og stoppe unødvendig bruk av energi, til slutt blir en ekte Regnmaker. Det webbaserte dataspillet Regnmakerspillet er en ny brikke i Regnmakerkonseptet, som er det statlige foretaket Enovas satsning for barn og unge. Gran skole i Oslo er en av mange skoler i Norge som har tatt i bruk Regnmakerne i undervisningen og elevene ved Gran skole er meget aktive Regnmakere. Blant annet besøkte tre av elevene i 5-klasse på skolen Olje-og energiministerens kontor i fjor. - Det var veldig artig å bli invitert av Regnmakere til en spillduell. Det er flott å se at barna har så god kunnskap om energi og er så engasjert. Det viktigste vi gjør er å spare på den energien vi har. Det å lære om å bruke energi fornuftig og spare energi er viktig i forhold til at energi er en ressurs vi har begrenset tilgang til. Det er tydelig at webspill er en fin måte å lære på og at elevene her ved Gran skole har lært mye gjennom Regnmakerne, sa Enoksen. Med Regnmakerne ønsker Enova å inspirere til energiopplæring i grunnskolen og bidra til å styrke interessen for realfagene hos barn og unge. Gjennom et samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Naturfagsenteret, Forskningsrådet og RENATE med flere, ønsker Enova å synliggjøre og styrke energi som tema i skolen. Barna møter Regnmakerne gjennom NRK1 Barne-TV PysjPopBaluba, i skolen gjennom Regnmakerbøkene og sangen Jorda vår skal danse av Klaus Hagerup/ Rolf Løvland, ved større arrangementer som den årlige Regnmakernes Vennergidag og på Regnmakersidene på web www.regnmakerne.no. Hva er en Regnmaker? En Regnmaker kan mye om energi og er opptatt av å passe på jorda. Regnmakernes motto er at Jorda vår skal danse! Kjennetegnet på en ekte Regnmaker er: at de får mennesker til å bruke mindre energi er opptatt av miljøet på jorda vil at vi skal bruke energi av vind, vann, sol og biobrensel