Statsminister Erna Solberg fikk ta det første spadetaket for ny E6 fra Ranheim til Værnes. Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, stilte opp som trillebårehjelper. Til venstre; Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Nå starter byggingen av E6 Ranheim - Værnes

Tirsdag kunne statsminister Erna Solberg markere byggestarten av E6 Ranheim - Værnes.

Nye Veier skal, sammen med entreprenør Acciona med rådgiver Rambøll Norge AS, bygge 23 kilometer motorvei fra Ranheim til Værnes.

- Med fire felt, midtdeler, doble tunnelløp og fartsgrense på 110 km/t, får trafikantene en mer trafikksikker vei med bedre trafikkflyt og kortere reisetid, skriver Nye Veier i en pressemelding. Tirsdag var det markering av anleggsstart, med ordførere, kommunedirektører, representanter fra næringslivet, og entreprenør- og transportbransjen, og ikke minst statsminister Erna Solberg til stede.

– Bedre veier vil bety bedre sammenbygging, større arbeidsmarkedsregion og bedre muligheter for næringslivet i Trøndelag, hvor ikke alle kan jobbe digitalt. Det er fortsatt mange i vårt land som trenger fysisk transport for å få tingene gjort. Vi mener det er riktig å bygge landet sammen, sa statsminister Solberg til de fremmøtte, ifølge pressemeldingen.

– Nå starter vi den videre utbyggingen av E6 nordover fra Trondheim. Bygging av strekningen mellom Ranheim og Værnes er et stort veiprosjekt som store deler av Trøndelag får nytte av når det står klart. Veien er et viktig bindeledd mellom Trondheim by og Stjørdal og flyplassen. Med en firefelts motorvei på denne strekningen får vi en trafikksikker og effektiv reisevei for både næringsliv og innbyggerne i regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra departementet.

Prosjektet er det første av to store utbyggingsprosjekter som skal gjennomføres av Nye Veier AS på E6-strekningen nordover fra Trondheim, heter det i meldinger. Byggestart var tirsdag 1. september, og hele strekningen er planlagt ferdig 2025.

E6 fra Ranheim til Værnes har en kostnad på cirka 5,2 milliarder kroner, eksklusive merverdiavgift.

Acciona Construction og deres underentreprenør Frosta Entreprenør AS er allerede i gang med forberedende arbeid ved Hellstranda.

Utbyggingsdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, benyttet anledningen til å takke alle som har bidratt i prosjektet.

– Takk til Acciona, til Multiconsult og Rambøll. Takk til saksbehandlerne i administrasjonene i kommunene, i fylkeskommunen og andre sektormyndigheter. Takk til næringsliv og spesielt til Norges Lastebileierforbund for all støtte. Og takk til alle medarbeidere i Nye Veier som har stått på sent og tidlig for å komme dit vi er i dag, uttalte han.