Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Nå skal staten få oversikt over arealbruk og utgifter

Statsbygg er i ferd med å utvikle en database med oversikt over statens samlede arealbruk og utgiftene knyttet til statlige eiendommer og leide lokaler. 

I følge beregninger gjort av Statsbygg leier staten om lag 7 millioner kvadratmeter lokaler for sin sivile virksomhet rundt om i landet.

Det finnes en samlet oversikt over statens eiendommer, men ingen samlet oversikt over arealbruk og utgifter.

- Dette vil vi gjøre noe med, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Regjeringen har bestemt at det skal etableres en database med informasjon om leiekontrakter, leietid, areal, pris per kvadratmeter, energikostnad og antall ansatte for statlige eiendommer og leide lokaler.

- Legger vi til grunn en gjennomsnittlig leiekostnad på 2.500 kroner per kvadratmeter gir dette husleiekostnader 17,5 milliarder kroner. Klarer vi å få det ned en prosent har vi spart 175 millioner kroner i året, men vi må ha høyere ambisjon enn det, sier Sanner.

Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

I Statsbygg har de stor tro på at prosjektet vil spare staten for utgifter.

– Per i dag har man ingen samlet oversikt. I de enkelte etatene skal de ha kontroll hver for seg, men får du en samlet helhetlig porteføljeoversikt, er jeg sikker på at du vil få store gevinster, sier Harald Vaagaasar Nikolaisen til Byggeindsutrien.

– I dag kan staten komme i en situasjon der en etat går ut av en leiekontrakt og betaler tilbakestillingskostnader samtidig som en annen etat går inn i de samme lokalene og betaler for å bygge om. Slik ender man opp med å betale to ganger til samme gårdeier. Det ligger store rom for optimalisering her, mener Nikolaisen.