Nå må byrådslederen lytte til de riktige rådene

Boligprisene i Oslo har virkelig skutt i været i 2016. Flere eksperter peker på at veksten vil øke ytterligere i 2017. Det betyr at flere av forslagene Boligvekstutvalget kom med tirsdag nå virkelig må følges opp.

Utvalget leverte en rapport bestående av en rekke mindre og store punker som kan få fart på boligbyggingen – totalt hele 59 i tallet – flere av dem ble dessverre levert under dissens.

Noen av punktene vil kunne utgjøre en stor effekt – andre vil nok bare få mindre betydning. Hovedpoengene er at man må sørge for at det kan bygges flere av de boligene markedet etterspør, og man må justere for at man får en raskere og mer smidig saksbehandling samt at det lempes på enkelte krav som gjør at man kan bygge tettere og mer arealeffektivt.

Det vil ikke bli slik at det rødgrønne byrådet, som nå skal behandle innspillene, vil gi grønt lys for alle punktene. Det er likevel lov å håpe at man vil ta tak i de punktene som virkelig vil monne – og da kanskje først og fremst se til at man justerer leilighetsnormen for indre Oslo by. Da vil man kunne bygge flere mindre leiligheter – de leilighetene markedet helst vil ha. I dag er det slik at reglene gjør at man skal ha en variert bosetting i byen, som fører til at en viss andel av leilighetene skal være store og dermed i utgangspunktet familievennlige. Mange familier vil selvsagt ikke ha mulighet til å etablere seg med det prisnivået slik vi ser det nå, men det får være en annen sak. I utgangspunktet ønsker alle over tid en variert befolkning i byen, men for en periode må man nå justere reglene ettersom vi har et marked som ikke fungerer.

Poenget er at utvalget, i hvert fall flertallet, nå ønsker å justere på denne normen, noe både byrådsleder Raymond Johansen og SV har sagt de vil kunne åpne for. Nettopp på dette punktet er det vel verdt på merke seg at de kommunale instansene i utvalget, instituttlederen for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og medlemmet fra Forbrukerombudet, (den som skal representere forbrukerne) alle stemte mot denne delen av forslaget. Sannsynligvis vil dette likevel gå gjennom i kommunen. Det som ser ut til å bli vanskeligere å få gjennom, er en justering av utearealsnormen . Her syns interessen å være mindre blant politikerne - men vi håper man også ser på dette punktet med et åpnet sinn – samtidig som man husker på hva dette kan gi av effekter i et marked som skriker etter flere boliger.

Boligvekstutvalget var bredt sammensatt. Spørsmålet er om utvalget var riktig sammensatt – det er hevdet at det slett ikke er et godt signal når etatsdirektøren innen plan og bygg stemte mot flere av de viktige forslagene. Nå er det ikke slik at man måtte ha full enighet – det er mulig gjennom en gruppe som ikke er enige om alt å likevel fremme gode forslag. Uansett hva man skulle mene om dette er det gjort mye arbeid på relativt kort tid i denne gruppen – og vi håper det vil kunne gi resultater. Da må man selvsagt også lytte til rådene fra ekspertene – så får politikerne da selv ta stilling til hvilke av ekspertene de bør lytte til for å sikre flere boliger i Oslo.