Nå kommer utbyggingen av Fornebubanen - vil gi enorme ringvirkninger

Utbyggingen av Fornebubanen rykker stadig nærmere. Nå har Oslos bystyre vedtatt styringsrammen for byggingen av banen - og man forventer at den første konkurransen vil komme ut i markedet i løpet av høsten.

Dermed begynner mange år med venting på en tilfredsstillende kollektivløsning til og fra Fornebu å nærme seg slutten. I hvert fall er byggestarten nå ikke langt unna og man forventer en ferdigstilling av prosjektet i 2026/2027. Nå skal man vel være forsiktig med å slå altfor mye fast når det gjelder nettopp denne utbyggingen - men nå er tydeligvis de fleste politiske hindre overkommet, og vi kan faktisk få se banen bli realisert.

Helt siden man vedtok å flytte hovedflyplassen fra Fornebu til Gardermoen har utbyggingen av en skinnegående løsning vært mye debattert – og flere ganger tidligere har man forventet at nå skulle endelig løsningen komme. Men dette har tatt tid – og mange har blitt skuffet underveis - ikke minst de som i løpet av de senere årene har slått seg ned enten i en jobbsituasjon i store kontorbygg eller for de mange nye beboerne som har etablert seg i området.

Skal Fornebu kunne utvikle seg videre har man simpelthen vært helt nødt til å få etablert en bedre kollektiv trafikkløsning enn hva vi har i dag – om ikke ville utviklingen av hele området stoppet opp. Nå kommer banen - og de videre omfattende planene på Fornebu kan bli realisert. For selv om det er bygget opp en rekke næringsbygg og boliger gjennom lang tid allerede – gjenstår det fortsatt enorme oppgaver i dette området før alt er ferdig bygget ut – dette gjelder ikke minst innen boligsektoren. Flere store utbyggere har store planer for en videre utviklingen av Fornebu. Det vil også komme flere spenstige storbygg i området.

Men Fornebubanen, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu, vil ikke bare gi Fornebu et stort løft – dette vil få innvirkning på hele trafikkflyten i hovedstaden. Vi snakker her om en enorm utbygging –den største utbyggingen av T-banenettet i nyere tid. Investeringen vil bli på rundt 16 milliarder kroner for å bygge ut strekningen på åtte kilometer – med sine seks stoppesteder. Dette vil også kunne åpne opp for en enorm verdiskapning langs hele den nye trassen. Også på miljøsiden vil man på sikt kunne hente ut store gevinster.

Denne utbyggingen vil også gi store oppgaver for byggenæringen. Vi snakker her om en meget komplisert oppgave som skal løses midt i byen – med alle de utfordringer dette vil by på. Arbeidet med planleggingen av utbyggingen er i full gang – og etter hvert vil flere kontrakter komme på løpende bånd.

Denne utbyggingen kommer også samtidig som flere andre oppgaver skal løses i hovedstadsområdet, som blant annet utbyggingen prosjektet som skal gi Oslo en ny vannforsyning. Etter hvert kommer også andre baneprosjekter – flere venter for eksempel på at en ny togtunnel skal komme gjennom sentrum – som er avgjørende for den videre utbyggingen av togtilbudet inn og ut av hovedstaden.

Det ligger dermed an til flere store infrastrukturoppgaver i Oslo-området de nærmeste årene - og dette er både store og kompliserte oppgaver som vi sette næringens kompetanse på prøve.