Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen.

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei

Enten det gjelder søknad om avkjørsel fra riksvei, fylkesvei eller kommunal vei - nå blir søknadsprosessen mye enklere.

Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for Plan- og grunnerverv i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen har, i samarbeid med KS utviklet en ny digital løsning som gjør det enklere og mer effektivt både for søkerne og for de som skal behandle søknadene. Et felles skjema sikrer at søknaden sendes til riktig instans og at relevante opplysninger for adressen det gjelder hentes inn automatisk.

-Digitalisering av offentlige tjenester skal bidra til en mer effektiv forvaltning, og skal gi brukerne en sammenhengende og helhetlig opplevelse ved at informasjon blir brukt på tvers av forvaltningsnivåene, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for Plan- og grunnerverv i Statens vegvesen.

-Hvert år behandler vi om lag 6000 søknader om avkjørsel mot riks- eller fylkesvei. Når løsningen også tas i bruk av kommunene, vil tallet bli betydelig større. Søknadene kommer for eksempel fra folk som vil bygge inntil en vei eller lage ny avkjørsel. Den nye løsningen vil forenkle dette arbeidet betraktelig. Det er rett og slett en vinn-vinn situasjon, fortsetter Grendstad.

Gjør det enklere for brukerne

Brukerne søker om avkjørsel etter innlogging på «Din Side» på Vegvesen.no. Når man begynner prosessen med å sende inn en søknad vil systemet automatisk laste opp relevante data for den eiendommen og veien det gjelder. Søknaden vil da tilføres data fra relevante registre hos blant annet Statens vegvesen og Kartverket, skriver Vegvesenet.

- Da vil søkeren få informasjon om veistatus og plansituasjon, mens data om trafikkmengde, fartsgrenser, ulykker, støyforhold og mye annet summeres opp i et digitalt saksgrunnlag for den aktuelle vedtaksmyndighet, sier Grendstad.

– Mange momenter

-Når en saksbehandler i dag jobber med en søknad om avkjørsel er det mange momenter som må vurderes og man må sjekke håndbøker, fartsgrense, Norsk veidatabank (NVDB) og flere kartløsninger. Den nye løsningen gir saksbehandlerne et samlet og felles saksunderlag, og dette vil lette saksbehandlingen både internt i Vegvesenet og i samarbeidet med andre myndigheter, understreker Grendstad.

Ett felles søknadsskjema

-Det er fint for oss å kunne være en pådriver og samarbeidspartner for kommunene, sier Grendstad.

Hun forklarer at i dag er det slik at dersom det er snakk om riks– eller fylkesvei, havner søknaden hos Vegvesenet, mens dersom eiendommen og veien ligger i et regulert område skal søknaden til kommunen. Ett felles søknadsskjema uansett hvilken vei og hvilken kommune det gjelder, er en vesentlig forenkling for alle parter. Det vil spare både kommunene og Vegvesenet for både tid og ressurser blant annet fordi man unngår feilsendinger, melder Vegvesenet.

Fornøyde pilotkommuner

Hittil har Statens vegvesen testet løsningen med i seks pilotkommuner - Os i Hordaland, Fusa, Bergen, Stjørdal, Harstad og Oslo.

- Erfaringene våre hittil med pilotkommunene tilsier at dette vil bli en god løsning for kommunene, det er fint for dem å få et fyldig saksgrunnlag fra oss, det sparer dem for mye tid, avslutter Grendstad.