Lasting av tømmer som skal ut på markedet. Foto: Linda Camilla Strømsod, Viken Skog

Nå går tømmertogene på strøm

Skognæringen sparer både minutter og millioner på at jernbanen er elektrifisert mellom Hønefoss stasjon og Follum tømmerterminal.

Onsdag 4. september ble strekningen offisielt åpnet.

Statssekretær Anders Werp var på hjemmebane da han svingte øksa og erklærte den 2,7 kilometer lange strekningen for åpnet. Han er skogeier selv og har jernbane som et av sine fagfelt i Samferdselsdepartementet, skriver Bane NOR på sine nettsider.

– Nå kan vi frakte en fornybar ressurs – tømmer – med fornybar energi. Dette er et viktig skritt i riktig retning for gods på jernbane. Takk til dere som overleverer et anlegg i tipp topp stand til avtalt tid, og under budsjett, roste statssekretæren.

Den 1. juli kjørte det første tømmertoget med elektrisk lokomotiv fra terminalen på Follum til Hønefoss. Kun ett år etter at planleggingen startet, var master og kontaktledning på plass.

– Den raske fremdriften har vært mulig fordi prosjektet gikk rett på byggeplan. Når vi i tillegg kan notere null personskader og andre alvorlige hendelser, har både prosjektledelsen, totalentreprenøren Nettpartner og øvrige samarbeidspartnere gjort en god jobb, sa Bane NORs områdedirektør Tony Dæmring. Han takket også naboene for tålmodighet i byggeperioden.

Overgangen fra diesel- til elektrisk lokomotiv betyr mindre støy og reduserte utslipp. Dag Skjølaas fra Norges Skogeierforbund fortalte hvor mye enklere hverdagen har blitt.

– Før stoppet det elektriske lokomotivet på Hønefoss stasjon. Et diesellokomotiv måtte komme ens ærend fra Drammen eller Alnabru for å trekke vognene det siste stykket til Follum. Tilbake på Hønefoss måtte de bytte igjen. Nå sparer vi både tid, personell og miljø, understreket han.

I løpet av høsten skal kontaktledningen forlenges med ytterligere 150 meter bort til anlegget Lager Nord slik at enda flere godstog kan kjøre elektrisk.

– Konsesjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat er akkurat i orden. Nå skal vi komme i mål med den siste biten innenfor samme budsjett, sier Bane NORs prosjektleder Bjørn Ludvig Søgnen.