Kolsåsbanen åpner 12. oktober. Prosjektet har kostet 2,9 milliarder kroner. (Foto: Sporveien)

Nå er Kolsåsbanen ferdig

Ombyggingen av Kolsåsbanen er ferdig, og søndag 12. oktober gjenåpnes de flunkende nye T-banestasjonene Gjettum, Hauger og Kolsås på linje 2.

Fakta om Kolsåsbanen

Kolsåsbanen har kostet 2,9 mrd kroner, ca kr 230 000 pr.lengdemeter

Lengde utbygd dobbeltsporet bane: inkludert trikk til Bekkestua

13 stasjoner, det innebærer 3000m plattformer

350 stk avtaler om midlertid eller permanent erverv av eiendom

Kolsåsbaneprosjektet har bekostet bytte av ca 1000 vinduer langs banen

8 stk innløste hus, solgt etter at banen er ferdig.

40 000 sviller

52 000 m skinner

Støyreduserende tiltak: 5427 m støyskjermer 145 000 løpemeter (18 000) stk kalk-sementpeler for å redusere strukturstøy. Støyskjermene er i gj.snitt 3 m høye. (Kilde: Sporveien)

Kolsåsbanen ble stengt for ombygging sommeren 2006, da banen var nedslitt og det ikke var forsvarlig og trafikkere den uten at det ble gjort store utbedringstiltak. Det ble besluttet at banen skulle bygges om til metrostandard, slik at den kunne inngå som en del av T-banenettet med bruk av samme type vognmateriell (6-vogns MX-tog).

Akershus fylkeskommune vedtok å bygge ut banen mellom Øraker og Bekkestua for kombinert bruk av T-bane og trikk. Ombyggingsarbeidene har blitt gjennomført av Sporveien.

Linje 2 begynner å kjøre til og fra Kolsås allerede fra morgenen søndag 12. oktober. Buss 142, som har kjørt som erstatning for linje 2, kjører til og med lørdag 11. oktober.