Nå bremser boligbyggingen

Alle pilene i boligmarkedet peker nå nedover og gir alvorlige signaler om at boligbyggingen til neste år er på full fart mot et nivå langt under 30 000 enheter.

Boliganalysen til Boligprodusentene for andre kvartal i år gir på første gang på flere år utelukkende negative resultater målt mot året før.

Sammenlignet med andre kvartal i fjor viser igangsettingstallene for nye boliger en nedgang på drøye ni prosent. Riktignok er igangsettingen etter første halvår 6,1 prosent høyere enn samme periode i fjor, men her er det viktig å ha i minne at første kvartal i år var ekstremt godt med det høyeste registrerte aktivitetsnivået som noensinne er målt.

Mer urovekkende er det at salget av nye boliger har falt over 16 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, og dette er fjerde kvartalet på rad hvor aktiviteten er langt lavere enn vi har sett de siste årene.

Et ytterligere signal om at farten i markedet er på full fart ned, er at samlet ordrereserve er nærmere 14 prosent lavere enn i fjor på samme tid.

- Det kan være at boligbyggerne bevisst holder igjen salget for å holde tritt med egen produksjonskapasitet eller at byggekostnadsutviklingen har redusert fortjenestepotensialet til aktørene. Men signalene fra våre medlemmer er at kjøperne uteblir og at det er tregere å få solgt, kommenterer en usikker adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

- Dette kan derfor være et signal til Norges Bank om at vi nå nærmer oss det rentenivået som bremser boligbyggingen, fremholder Jæger.

Jæger påpeker at det til tross for det fallende aktivitetsnivået, er kapasiteten i byggebransjen godt utnyttet. Så hvis det ikke skjer noe uforutsett dramatisk, tror han at vi også i år vil nå en boligbygging godt over 30 000 nye boligenheter.

- Store boligbyggere som AF og Veidekke har imidlertid signalisert at de dreier aktiviteten over fra bolig til næringsbygg og anlegg. Men fallende salgstall og ordrereserve i bransjen vil vi derfor neste år kunne oppleve en boligbygging langt ned på 20 000-tallet, sier Jæger.

Boliganalysen til Boligprodusentene viser at det er store regionale svingninger i boligbyggingen. For første gang registreres en nedgang i den dominerende Oslo-regionen på fire prosent. Midt-Norge opplever også tilbakegang på to prosent. Innlandsfylkene Buskerud, Oppland og Hedmark derimot opplevde en oppgang på hele 25 prosent etter årets seks første måneder.

Også enhetsprisen på hver solgte boligenhet viser en negativ utvikling. I andre kvartal var prisen 1,187 millioner kroner som er en nedgang på 2,7 prosent fra forrige kvartal.