Nå blir det raskere å kjøre til Sverige

Natt til onsdag 1. oktober kan bilistene ta i bruk E18 mellom Melleby og Momarken i Østfold.

Parsellen er åtte kilometer lang. Dermed kan du kjøre 45 kilometer på nye E18 gjennom Østfold, skriver Østlandets Blad

Opprinnelig skulle veien ha åpnet i september, men på grunn av ekstraarbeider ble åpningen utsatt. Uenighet mellom Statens vegvesen og grunneier om plasseringen av stikkrenne for et nærliggende jorde, var bakgrunnen for utsettelsene.

- Flere fagfolk har vurdert saken, og er uenige. For å få en avslutning på saken, slik at vegen kan åpnes uten fare for ny stenging, har Vegdirektoratet nå besluttet å etterkomme grunneiers ønsker. Vegåpningen er derfor utsatt inntil arbeidene er sluttført, skrev Vegvesenet på sine nettsider 3. september.

Fremdeles gjenstår to parseller før E18 i 2017 blir en ubrutt motorvei gjennom fylket. Det er strekningene fra Ørje til svenskegrensen og fra Knapstad til Retvedt i Ski.