Myndighetene vil lagre farlig avfall i Brevik

Miljødirektoratet holder fast på sin beslutning om å bruke Dalen gruver i Brevik i Telemark som nasjonalt deponi for farlig avfall.

Det går fram av en ny rapport fra direktoratet, skriver NRK.

Ifølge Miljødirektoratet ønsker ikke industriselskapet Kronos Titan, som leverer store mengder farlig avfall, å frakte avfallet til stedene som har blitt presentert som alternativer til Brevik, deriblant Kvinesdal og Nesset.

Ifølge direktoratet hefter det også stor usikkerhet ved disse alternativene.

Beslutningen om å legge avfallsdeponiet til Brevik har møtt betydelig motstand lokalt.