Storflommen på Sørlandet var en av de verste flommene i nyere tid målt i skadeomfang. Nå går Finans Norge sammen med Direktoratet for sikkerhet og beredskap for å utveksle informasjon slik at forebygging kan bli mer treffsikker. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Myndighetene får mer informasjon om lokal flom og naturskade

Finans Norge og Direktoratet for sikkerhet og beredskap inngår et samarbeid for å få til bedre forebygging av naturskader.

Direktoratet (DSB) skal gjennom den nye avtalen få tilgang til data fra forsikringsbransjen. Dette vil sette myndighetene i stand til å bli bedre til å forebygge uønskede hendelser, samt å sørge for en effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

– Forsikringsbransjen sitter på de kanskje mest pålitelige lokale skadedata. Forsikringsselskapenes skadetall viser for eksempel at vann som ikke finner riktig avløp, gjør stor og økende skade, særlig i byene der folk bor tett, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

– Mer nedbør i framtida ventes å forsterke disse utfordringene. Dette er et godt eksempel på et privat-offentlig samarbeid og et godt virkemiddel for å unngå tap av store verdier, både for samfunnet og enkeltmennesker, sier han.

870 millioner kroner i fjor

De to institusjonene har allerede hatt et langvarig uformelt samarbeid. Mandag undertegner DSB og Finans Norge en avtale om utveksling av informasjon og formidling av skadedata og analyser.

Fjoråret var preget av flere store flommer og ekstremnedbør. I løpet av året ble det registrert naturskader for 870 millioner kroner. Mer enn halvparten av erstatningene er knyttet til flom.

– Finans Norge, Norsk Naturskadepool og forsikringsselskapene har mye kunnskap om risiko og sårbare områder og utvikling av skader i samfunnet. Dette er kunnskap som er verdifull for vårt arbeid, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

– Mer treffsikre lokalt og nasjonalt

Dataene skal inn i direktoratets kunnskapsbank. Der sammenstilles opplysninger slik at kommunene og fylkesmennene styrkes i arbeidet med å forebygge naturhendelser. Målet er at både lokale og nasjonale myndigheter skal ta mer treffsikre beslutninger.

Avtalen er i første rekke knyttet til arbeidet med forebygging av naturskadehendelser og brannskader, men partene er åpne for at den kan utvides.