Smartdok-gründer Bjørn Tore Hagberg er fornøyd med at det tas et felles digitalt initiativ i byggenæringen, men savnar fortsatt konkrete tiltak.

– Musikk i våre ører at man jobber for digitalisering i byggenæringen

Smartdoks Bjørn Tore Hagberg applauderer et felles digitalt initiativ for byggenæringen. Men gründeren hadde håpet på enda mer konkrete tiltak da skissen til digitalt veikart for byggenæringen ble presentert fredag.

Markedssjef Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene har ledet prosjektet med det digitale veikartet som han og BNL-sjef presenterte for næringen fredag.

Under et frokostmøte i Næringslivets Hus i Oslo ble de første smakebitene av det digitale veikartet for byggenæringen lagt frem.

– Fortsatt møter jeg bedriftsledere i byggenæringen som tror digitalisering er noe som vil gå over. Beklager, det gjør ikke det, sier administrerende direktør i Byggenæringens landsforening, Jon Sandnes.

Høring
Sammen med prosjektleder Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene presenterte han de foreløpige resultatene av digitaliseringsarbeidet som har pågått blant flere av de store aktørene i byggenæringen det siste året.

Nå skal rapporten, som blir presentert i sin helhet kommende uke, ut på høring i næringen.

– Dette veikartet kan være en god start, slik at bedrifter og myndigheter ser at dette er noe som virkelig angår oss. De må se at dette handler om deres vilje og evne til å sette krav til seg selv og de som de omgir seg med. Hvis mange nok gjør det, så har jeg tro på at vi kan ta de riktige stegene fremover, sier Jon Sandnes.

Etterlyser konkrete tiltak
En av de som har tanker rundt prosessen videre, er Smartdok-grunder Bjørn Tore Hagberg fra Alta.

Hagberg hadde tatt turen til Oslo ens ærend for å få med seg frokostmøtet om det digitale veikartet.

– Vi har jobbet med digitalisering av byggeplassen siden 2005, og det er musikk i våre ører at man ønsker en digitalisering som dette, sier Bjørn Tore Hagberg til Byggeindustrien.

Men app-gründeren, som har gjort digitalisering av byggeplassen til sitt levebrød, mener det er mer å gå på når det digitale veikartet formes videre.

– Jeg er enig i mye av det som sies, men jeg skulle gjerne sett at ting var enda mer konkret. Vi har sett og hørt flere punkter bli listet opp, men det mangler foreløpig tiltak. Men jeg skjønner jo at arbeidet ikke er ferdig, sier Hagberg.

Smartdok er en app der alt av timelister, sjekklister, bilder og dokumentasjon kan samles i et system.

– Vi har integrasjon opp mot mange systemer, både mot ERP og kalkyle, så vi føler vi har kommet et godt stykke på vei til å få informasjon til å flyte mellom systemer, sier Hagberg.

Stor amøbe

Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening innrømmer at nettopp det å være konkret nok, er krevende.

– Jeg synes fortsatt det er vanskelig å få denne store amøben tydelig nok slik at den enkelte ansatte i hver bedrift forstår at dette gjelder vår virksomhet. Det er en pedagogisk oppgave som jeg føler vi ikke helt har knekt koden på ennå, sier han.

– Men det er en god start, og nå er det viktig at fagbevegelse, andre organisasjoner og enkeltaktører kommer med sine innspill. Det er også viktig at myndighetene tar sin del av det. Og så tror jeg det blir avgjørende, at vi tør å sette oss noen mål, legger han til.

– Foreløpig har dere presentert en strategi uten kvantitative mål. Tør dere å tallsette målene i det videre arbeidet?

– Det håper jeg, og jeg vil utfordre alle til å kvantifisere målene. Da gir det mening og vi har noe å strekke oss etter. Og målene må være ambisiøse og de må settes sammen med myndighetene, sier Sandnes.

Disse temaene danner det som nå er skissen til det digitale veikartet:

  • Det må blant annet etableres standarder for effektiv informasjonsforvaltning
  • Det må etableres funksjonelle digitale byggeplasser med virtuell bygging
  • Det må etableres funksjonelle digitale tvillinger som effektivisere og øker produktiviteten både under utførelse og i bruk, drift og avhengig av bygg og anleggsprosjekter
  • Det må etableres en samlende digital plattform med felleskomponenter som muliggjør effektivt samspill i bygg- og anleggsprosjekter og på tvers i BAE-næringen.
  • Det må etableres sømløs informasjonsflyt "sandkasser" for å gjennomføre pilotprosjekter for BAE-næringen
  • Etablere økt samarbeid med andre nasjoner globale standarder og forretning
  • Synliggjøre BAE-næringens attraktivitet; utfordrende problemstillinger og stort globalt marked for gode IKT-løsninger
  • Etablere et bedriftsutviklingsprogram for digitalisering