Ill. Herreros arquitectos

Munch-forsinkelser koster 10 millioner i måneden

Byggingen av det nye Munch-museet i Oslo starter trolig opp først før sommeren neste år. For hver måned byggestarten utsettes, legges 10 millioner kroner til totalsummen.

«For hver måned prosjektoppstarten forskyves, medfører dette en kostnadsøkning på cirka 10 millioner kroner», skriver kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo kommune i et notat til Oslo bystyres organer, skriver Dagsavisen.

I byrådssaken om det nye Lambda-bygget i Bjørvika ble det antydet at byggestart vil være april 2015. Dette var imidlertid forutsatt at Oslo bystyre klarte å vedta reguleringssak og finansieringen innen midten av september. Ifølge Dagsavisen blir byggestarten forsinket ettersom behandlingen av Munch-museets finansiering ikke ble hastebehandlet i september. Saken blir tidligst behandlet på bystyremøtet 22. oktober.

– Vi kan regne med en forsinkelse på en måned eller to. Det vi sier nå, er at byggestart skal skje før sommeren 2015, sier Bjercke.

Lambda skal stå klart i Bjørvika i Oslo i 2018 og åpne i 2019.