Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Multiconsult stiller seg uforstående til Stortingets fremleggelse rundt budsjettsprekken

Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult sier de ikke kjenner seg igjen i Stortingets forklaring om at Multiconsult prosjekteringsarbeid representerer den største kostnadsøkningen på den nye sprekken rundt utbyggingen på Stortinget.

Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult. Foto: Multiconsult

Tallene som ble lagt frem torsdag viser at utbyggingen av Stortinget nå blir ytterligere 500 millioner kroner dyrere enn sist fremlagte prognose. Nå blir de totale utbyggingskostnadene på hele 2,3 milliarder kroner – med en budsjettsprekk på 1,2 milliarder kroner.

Stortinget skriver følgende i en pressemelding torsdag ettermiddag: «Den største enkeltposten i denne kostnadsøkningen er honoraret til prosjekteringsselskapet Multiconsult. Dette øker med 95 mill. kr i forhold til det som lå inne i rammen på 1,8 mrd. kroner. Den klart viktigste årsaken til kostnadsøkningen er mangler i prosjekteringsarbeidet, som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig. Dette betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenør er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – helt frem til i dag. Dette er grunnen til at Stortinget har saksøkt Multiconsult med krav om erstatning og prisavslag på 125 millioner kroner. Det vil nå bli vurdert en betydelig økning av kravet i den saken.»

- Dette er en fremstilling vi overhodet ikke kjenner oss igjen i, og 95 millioner kroner i økt prosjekteringshonorar er betraktelig mye høyere enn honorarkravet fra oss, sier Christensen til Byggeindustrien.

Han sier at Multiconsult er forundret over kommunikasjonen fra Stortingets presidentskap i denne saken.

- Vi er svært uenige i fremstillingen, men begynner å bli vant til å få udokumentert skyts fra Stortinget. Vi tar sterk avstand fra de påstandene som fremsettes og som vi mener savner rot i virkeligheten. Stortinget stevnet Multiconsult tidlig i desember og da mener vi det også er uheldig at presidentskapet prosederer en sak hvor vi er stevnet, men ennå ikke har kommet med tilsvar til, gjennom media. Vi har som prinsipp å ikke kommentere saker som er i en juridisk prosess, at presidentskapet gjør det, finner vi svært overraskende, legger Christensen til.

Han mener det også er forunderlig hvordan saken nå legges frem all den tid Riksrevisjonen kom med knallhard kritikk mot Stortings-ledelsens håndtering av saken.

- Vi etterlyste tidlig i prosjektet en mer profesjonell byggherre. Vi finner det derfor positivt at presidentskapet nå påpeker at de for kommende prosjekter anbefaler å hente inn Statsbygg til å styre prosjektene, sier kommunikasjonslederen.