Multiconsult søker Seksjonsleder, Energibruk og bygningsfysikk - Oslo

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 1550 medarbeidere.

Multiconsult opererer innenfor seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

FirmaMulticonsult
FylkeOslo
Søknadsfrist12.10.2014

Ved Multiconsults hovedkontor er det ledig stilling som seksjonsleder for seksjon Energibruk og bygningsfysikk. Seksjonen tilhører avdeling for Miljø- og spesialrådgivning som dekker alle kjente spesialfag i tillegg til eiendomsledelse, bygningsvern, SHA og risiko og et bredt spekter av miljørådgivningsområder. Seksjonen består av 19 kvalifiserte spesialrådgivere.

Vårt hovedområde er energi- og bygnings fysisk rådgivning for nybygg og eksisterende bygg i alle faser av et prosjekt. Av produkter og kompetanse vil vi spesielt trekke frem energieffektive bygg, bærekraftig oppgradering, BREEAM, bygningsintegrert solenergi, skadeutredning og klimaskallrådgivning, energimerking, energiledelse og enøkanalyser, termografering og tetthetsprøving og inneklima. Vi har også levert flere utredningsoppdrag til det offentlige innenfor energi og er partner i ZEB.

Arbeidsoppgaver

 • Oppnå seksjonens resultatmål
 • Utvikling og forvaltning av kompetanse i seksjonen
 • Lede og koordinere seksjonens arbeid og personer
 • Styre og lede salgs- og markedsaktiviteter herunder tilbudsarbeid for både flerfaglige og enfaglige tilbud
 • Seksjonsleder har ansvar for å sikre at seksjonens virksomhet drives forsvarlig og i tråd med styringssystem, lover og myndighetskrav
 • Være en del av avdelingens ledergruppe og arbeide med strategi og handlingsplaner for hele avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse med flere års erfaring innen relevante fagområder
 • Tidligere erfaring fra kunnskaps- og oppdragsbasert virksomhet
 • Erfaring med personalledelse i en kunnskapsbasert bedrift er en fordel, men ingen betingelse

Personlige egenskaper

 • Engasjert og nysgjerrig
 • Kreativ med evne til å tenke nytt i forhold til arbeidsmetodikk og faglig utvikling av seksjonen
 • Forretningsorientert og opptatt av faglig utvikling både for deg selv og dine medarbeidere
 • Opptatt av god kundekontakt med evne til å avdekke kundenes forventninger og behov
 • God til å formulere deg både muntlig og skriftlig
 • Trives med å omgås både kunder og kolleger
 • Gode samarbeidsevner

Multiconsult tilbyr

 • Interessante oppgaver i et fagmiljø som gjennom sin virksomhet bidrar til å utvikle hele bransjen
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo
 • Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår og i påsken
 • Firmahytter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Merk: Vi har for denne rekrutteringen leid inn bistand fra vår rekrutteringspartner Assessit. For å søke på stillingen ber vi deg derfor om å gå via stillingsannonse som er lagt ut på Assessit sine hjemmesider – www.assessit.no.

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen er du velkommen til å ta kontakt en av våre rekrutteringsrådgivere i Assessit; Katrin Vestgøte på tlf. 482 05 949 eller Øistein Magnussen på tlf. 901 06 060.

Vis flere stillinger: