Multiconsult søker grunnborer

FirmaMulticonsult
FylkeSør-Trøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist10.04.2015

MULTICONSULT Region Midt er en totalleverandør av rådgivningstjenester innenfor bygg og anlegg,. Har i dag ca. 200 medarbeidere, herav 160 i Trondheim. Blant våre fagområder er geoteknikk, miljøgeologi og ingeniørgeologi.

I forbindelse med geofagene utfører vi grunnundersøkelser for prosjekter både innen geoteknikk og miljøgeologi. I denne forbindelse søker vi etter en utadvendt og arbeidsvillig person som ønsker å være med på laget.

Stillingsbeskrivelse

Vi har i dag 6 grunnborere som utfører grunnundersøkelser med hydrauliske, beltegående borerigger samt med borebåt på sjø. Arbeidet omfatter forskjellige typer sonderinger der borstål presses ned i bakken, prøvetaking av grunnen, målinger av grunnvannstand og poretrykk etc. Resultat av arbeidet ligger så til grunn for videre rådgivning og prosjektering.


På grunn av oppdragsmengde, og at medarbeider vil gå av med pensjon i nær fremtid, ønsker vi å ansette en ny grunnborer. Relevant erfaring er en fordel, men ingen betingelse for å bli vurdert. Kandidater uten erfaring fra beskrevet arbeid, vil i starten arbeide sammen med en av våre erfarne grunnborere. Hver rigg er bemannet med to personer, der en av disse er feltansvarlig og leder undersøkelsene i felt.

Kvalifikasjoner

* Fagbakgrunn kan være landbruksmekanisk utdanning eller lignende.

* Kontaktskapende evner i forhold til andre mennesker.

* Det finnes ikke skreddersydd utdanning for grunnborere, og derfor har Multiconsult etablert et eget opplegg og egen godkjenningsordning, for å bli borleder hos oss.

* Lærevillig, slik at erfaringsoverføring fra våre erfarne boreledere lykkes.

* Deltagelse på interne og eksterne kurs.

* Førerkort klasse C er en fordel, men ingen betingelse ved ansettelse.

* Reisevirksomhet må påregnes.


Kontakt for nærmere opplysninger eller spørsmål: henv. Tor-Helge Vehn Antonsen, 73103455 / 473 47 190 eller Olav Årbogen, 73106210 / 971 971 80


Søk på jobben her

Vis flere stillinger: