Multiconsult med Karmøy-kontrakt

Hydro og Multiconsult har inngått kontrakt om prosjektering av Hydros pilotprosjekt for et elektrolyseanlegg på Karmøy.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding på sine nettsider fredag.

Hydro har inngått en kontrakt for prosjekteringstjenester med Multiconsult for sitt planlagte pilotanlegg på Karmøy. Karmøypiloten har som mål å verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive elektrolyseteknologi, skriver Multiconsult.
Kontrakten gjelder prosjektering av rivningsarbeid, ny elektrolysehall, likerettere og transformatorstasjoner, kraftdistribusjon, infrastruktur og hjelpesystemer, heter det i meldingen.
– Denne kontrakten markerer et viktig skritt mot realisering av Karmøy pilot, noe som vil gjøre oss i stand til å industrialisere neste generasjons aluminiumsproduksjonsteknologi, sier Hilde Merete Aasheim, Hydros leder for Primærmetall.
Hydro tok i februar den formelle sbeslutningen om å utvikle et fullskala pilotanlegg på Karmøy. Anlegget, hvis det bygges, har et kostnadsestimat på 3,9 milliarder kroner.
– Vi er utrolig stolte av å vinne tilbudet om å få bidra inn på Karmøy-piloten. Dette er et spennende oppdrag og den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår. Oppdraget befester Multiconsults posisjon som solid samarbeidspartner ved utbygginger på aluminiumsverk gjennom de siste 50 årene i Norge. Kontrakten er et resultat av en lang, omfattende og godt styrt prosess, sier Christian N. Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.
Pilotanlegget er utformet med en årlig produksjonskapasitet på rundt 75.000 tonn, med mulig oppstart i andre halvdel av 2017.