– Et større fokus på kjernevirksomheten, sammen med en svært kompetent og dedikert organisasjon, har bidratt til at vi nå leverer solide leveranser til våre kunder og samtidig gjør det med god lønnsomhet, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult. Foto: Erik Burås / Studio B13

Multiconsult med beste halvårsresultat siden børsintroduksjonen

Multiconsult leverer et resultat på 102,5 millioner kroner, tilsvarende en EBIT på 10,8 prosent, i andre kvartal 2020. I fjor var marginen på samme tid -1,8 prosent.

– Dette er en kraftig resultatforbedring sammenlignet med samme periode i 2019. Selskapet kan samtidig vise til et halvårsresultat på 219,9 millioner kroner (EBIT 11,3 %), det beste halvårsresultatet siden selskapet ble notert på Oslo børs i 2015, skriver selskapet i en pressemelding.

Omsetningen for andre kvartal endte på 951,7 millioner kroner (866,7) og i første halvår på 1945,3 millioner (1810,

9).

– Vi begynner å se resultater av snuoperasjonen vi startet på i fjor. Et større fokus på kjernevirksomheten, sammen med en svært kompetent og dedikert organisasjon, har bidratt til at vi nå leverer solide leveranser til våre kunder og samtidig gjør det med god lønnsomhet. Jeg tror fremdeles vi har mer å gå på, men resultatforbedringene viser at vi har satt riktig kurs, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult, i meldingen.

Multiconsult kan vise til et andre kvartal med omsetningsvekst, høyere debitering og en markant lønnsomhetsforbedring sammenlignet med andre kvartal 2019.

– Kvartalet er også positivt påvirket av reduserte driftsutgifter som følge selskapets kostandsforbedringsprogram, nextLEVEL, samt reduserte kostnader som følge av Covid-19. Godt salg gjennom 2020 gir selskapet en høy ordrereserve ved utgangen av andre kvartal, melder selskapet.

For første halvår kan selskapet vise til et resultat på 219,9 millioner kroner mot 76,5 millioner kroner på samme tid i 2019.

Situasjonen med Covid-19 har bidratt til at store deler av selskapets organisasjon har arbeidet hjemmefra siden midten av mars og det er gjort fortløpende tiltak for å hindre smitte blant egne medarbeidere. Selskapet skriver at selv om de bare i mindre grad er påvirket av Covid-19 i første halvår, er følgene av pandemien et usikkerhetsmoment i tiden fremover.

– Covid-19 har krevd noe annet enn vi har opplevd noen gang før. Jeg er både stolt og imponert over hvordan våre medarbeidere har respondert på de utfordringene pandemien har medført. De har vist en fantastisk stå-på-evne og levert med høy kvalitet og kontinuitet i leveransene til våre kunder og godt salg gjennom hele periode, sier Bergly.