Illustrasjonsfoto

Multiconsult: Et oppdrag vi har lært mye av

Prosjektet E 18 Gulli – Langåker ble åpnet tre måneder tidligere enn planlagt. Multiconsult har vært hovedkonsulent for strekningen, og mener god planlegging og tett samarbeid har vært nøkkelen til suksess.

– Multiconsult holdt alle tidsfrister og leveranser i oppdraget, slik at veien ble åpnet for trafikk 4. juli 2014. Dette er tre måneder tidligere enn planlagt. Oppdraget var preget av en svært stram fremdrift. Det var ett års prosjekteringstid fra kontraktsinngåelse til ferdig byggeplan for 24 kilometer ny firefelts E18 skulle foreligge, sier Tor Arne Melhus, oppdragsansvarlig i Multiconsult.

- Multiconsult har lært mye av dette oppdraget og nok en gang fått bekreftet at tett kommunikasjon mellom byggherre og rådgiver er sentralt for effektivt samarbeid, legger Melhus til.

Byggherre Statens vegvesen anser også god planlegging fra Multiconsult som en av faktorene til at prosjektet har vært så vellykket.

– Vi føler dette har vært et godt planlagt prosjekt hvor entreprenørene har hatt gode grunnlag og jobbe ut fra, sier Steinar Aspen, prosjektleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Det har vært en stor og krevende oppgave å få til et velfungerende veianlegg samtidig som E18-trafikken skulle flyte best mulig. Rundt 26.000 kjøretøyer har passert anlegget hver dag.

På østlandsområdet har Multiconsult i tillegg til E18 Gulli-Langåker vært med på flere store samferdselsoppdrag innenfor veisektoren de siste årene, som rv.4 Gran grense – Jaren, E6 Frya – Vinstra, E16 Eggemoen – Olum, E18 Asker, rv.110 Ørebekk – Simo og E18 Ørje – Riksgrensen. Multiconsult har nylig også inngått kontrakt for ny fylkesvei 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad.