Guri M. Lindmark leder bærekraftsatsingen i Multiconsult.

Multiconsult er sertifisert som miljøfyrtårn

Hovedkontoret til Multiconsult er som første selskap sertifisert etter de nye miljøfyrtårnkriteriene for arkitekter og rådgivere.

Samtidig har Multiconsult fastsatt nye miljømål mot 2020, skriver selskapet i en pressemelding.

Multiconsult har siden 2013 vært miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen. Dette innebærer at alle Multiconsults kontorer med flere enn fem ansatte er sertifisert etter kriteriene for kontorvirksomheter og maskinentreprenører.

Høsten 2017 ble det lansert nye miljøkriterier for rådgivende ingeniører og arkitekter. Multiconsult er ifølge pressemeldingen det første av de store rådgivningsselskapene som er sertifisert etter de nye kriteriene.

– Vår nye sertifisering innebærer både at vi må jobbe for å minimere CO2-fotavtrykket i egen virksomhet, og at vi må jobbe sammen med kundene våre for å sette miljømål for prosjekter og konkretisere dette i oppdragene. Vi skal bidra til flere prosjekter med fokus på miljø og bærekraft, sier Guri M. Lindmark som leder bærekraftsatsingen i Multiconsult.

Nå lanseres også de nye miljømålene mot 2020. Overordnet skal Multiconsult anerkjennes for bærekraftig rådgivning og prosjektering.

– Vi skal også være i front når det gjelder innovasjon og produktutvikling. Blant annet skal vi fra nå til 2020 ha gjennomført minimum seks betydelige grønne innovasjonsoppdrag, sier Lindmark.

Målene inneholder også krav om at Multiconsult kjøper miljødeklarerte produkter og tjenester, minimerer avfallsmengder og sikrer kildesortering, samt reiser mindre og øker andelen miljøvennlige reiser.