Foto: Multiconsult

Multiconsult-app sentral i State of the Nation

Digitalverktøyet multiMap hjelper norske helseforetak å klarlegge tilstanden av egen bygningsmasse. Funnene har vært sentrale bidrag inn i RIFs tilstandsrapport «State of the Nation».

Det skriver Multiconsult i en pressemelding på sine nettsider.

Samtlige helseforetak i Norge benytter, ifølge pressemeldingen,g multiMap til overordnet kartlegging av teknisk tilstand av sine bygg. Dette tilsvarer en bygningsmasse på rundt fem millioner kvadratmeter.

– Kartlegningen av bygningsmassen danner grunnlaget for å kunne beregne vedlikeholdsetterslep og teknisk oppgraderingsbehov. Oversikten helseforetakene i Norge besitter over egen bygningsmasse takket være multiMap er unik i både nordisk og internasjonal sammenheng, sier Christian Listerud, produktansvarlig for multiMap i Multiconsult.

Helseforetakenes multiMap-kartlegginger var sentrale i forbindelse med Multiconsult sitt bidrag til RIF-rapporten Norges tilstand 2015 State of the Nation, som ble lansert på Byggedagene 18. mars.

– Multiconsult har bidratt med beskrivelse og tallstørrelser for den offentlige byggsektoren, samt scenarioutvikling og anbefalinger. I State of the Nation slås det fast at en stor andel av helsebygg, sammen med kommunale bygg og fengslene, er preget av forfall. Disse byggene har som konsekvens et enormt vedlikeholdsetterslep på til sammen 190 milliarder forbundet med seg. Videre har multiMap også bidratt med tallstørrelser for beregning av etterslep på kommunale veier, sier Anne Kathrine Larssen, seksjonsleder Eiendomsledelse.