Joar Tistel i Multiconsult starter på PhD innen brofundamentering på store vanndyp.

Multiconsult-ansatt med spennende bru-PhD

Joar Tistel i Multiconsult starter på PhD innen brofundamentering på store vanndyp. Stillingen er tilknyttet norgeshistoriens største samferdselssatsning om et fergefritt E39.

Stipendiatstillingen "Bridge foundations at large water depths" ble tildelt i august.Stillingen ved NTNU er finansiert av Statens Vegvesen og har sitt utspring fra prosjektet ferjefri E39.

Fergefri kystrute på Vestlandet

Statens Vegvesen er i gang med prosjektet “Fergefri kystrute E39”. Dette er norgeshistoriens største samferdselssatsning, der regjeringen går inn for å bygge en ferjefri E39 på Vestlandet innen 20 år.

- Noen av Fjordkrysningene langs den planlagte E39-traseen er oppimot 5km brede og nærmere 1500m dype. Fjordkryssing basert på kombinasjonen av en flytebru og en hengebru nærmere land, for å tilrettelegge for en skipskanal, vil kreve sjøbunnsfundamenter mellom broene på vanndybder mellom 50 – 90m. Å bygge broer her vil kreve betydelig utvidelse av dagens tilgjengelige broteknologi. Installasjonene må kunne motstå ekstreme miljøpåkjennelser og ha akseptable sikkerhetsnivåer, forklarer Tistel.

Den viktigste forskningsoppgaven for PhD-stillingen er å studere anvendelsen av eksisterende fundamenteringsløsninger og utvikle forslag til nye løsninger tilpasset hver enkelt krysning.

Solid erfaring fra offshore-prosjekter

- Oppgaven er svært interessant, da den kommer inn på mange aspekter ved både praktisk anvendt og teoretisk geoteknikk. Det blir spennende å se på kombinasjonen mellom tradisjonell bru-fundamentering og offshore fundamentering og teknologi. Jeg tror erfaringen min fra Offshore geoteknikk, blant annet fra rollen som disiplinleder på Hebron-prosjektet i Canada, blir nyttig inn i forskningsarbeidet, sier Tistel.

Joar Tistel har bred erfaring fra mange offshore-prosjekter i Multiconsult. Han jobber i seksjon for Geoteknikk innen industri, olje og gass, et solid fagmiljø som satser innen Samferdsel og Infrastruktur. Gjennom PhD-arbeidet vil Multiconsult tilegne seg spisskompetanse innen bru-fundamentering på dypt vann og i tillegg etablere et betydelig nettverk innen området.