Illustrasjon: LINK arkitektur / Brick visual

Mulighetsstudien for Prinsen Kinosenter lagt frem

Mulighetsstudien for utvikling av Trondheim Kino Eiendom AS sin eiendom Prinsen Kinosenter er nå lagt frem. Mulighetsstudien viser potensialet for sambruk mellom Studensamskipnaden i Trondheim SIT og Trondheim Kino AS med kinosaler, treningssenter og studentboliger.

Multiconsult og LINK arkitektur har i samarbeid utarbeidet rapporten.

Trondheim Kino Eiendom har i samarbeid med Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) fått utarbeidet en mulighetsstudie for nye kinolokaler i kombinasjon med treningssenter og boliger for SiT. Høgskolen i Sør-Trøndelag er også samarbeidspartner og vil benytte enkelte av kinosalene til sine forelesninger.

Mulighetsstudien med volumstudier viser at det er mulig å etablere både ny kino i tråd med Trondheim Kino sine behov og et nytt treningssenter for SiT. Kinoens arealbehov er på ca. 5000 m2 og SiT sit arealbehov er ca. 4700 m2 for treningssenter og ca. 3000 m2 for bolig. Totalt er ny bebyggelse vist i 5 etasjer, med til sammen 13 000 m2 (NTA) / 17 000 m2 (BTA).

- Vi er godt fornøyd med at vi har klart å løse et prosjekt som bevarer det gamle arkadebygget, samtidig som alle funkjsonskrav oppfylles, sier Gunnar Næss hos LINK arkitektur.

- Vi har foreslått et nytt attraktivt inngangsparti der en når alle fellesfunksjoner, samtidig har det vært viktig å løse prosjektet slik at bruk og innhold eksponeres godt ut av bygget, sier han.

I forslaget er kinosalene lagt under bakken, fordelt over to etasjer. Kiosk, billettsalg og diner er lokalisert i 1. etasje. En stor felles foaje binder sammen funksjonene i bygget og gir synlighet for alle aktører. Det er også lagt til rette for sambruk av tekniske og driftsmessige funksjoner samt en felles sentral vertikaltransport. Åpninger i dekker gir lys og visuell sammenheng mellom etasjene.

SiT Idrett er lagt til deler av 1. etasje samt 2. og 3. etasje og resepsjon og garderober er lagt til 2. etasje. En 20 meter høy klatrevegg på fasaden mot sør har god synlighet både fra utsiden og innsiden. Teknisk areal for hele bygget er hovedsaklig lagt til 3. etasje.