Forhandlingene om neste års statsbudsjett fortsetter mandag kveld. Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) (t.v.) og KrFs Kjell Ingolf Ropstad (t.h.) har satt seg som mål å bli enige om en budsjettavtale innen tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mulig budsjettskisse fra regjeringspartiene mandag kveld

Regjeringspartiene og KrF var innstilt på å ta kvelden i bruk da de møttes til nye budsjettforhandlinger mandag ettermiddag.

– I løpet av møtet håper vi å ha på plass et budsjettforslag. Det er ikke helt klart ennå, men det jobber vi med nå, sa Høyres finanspolitiske talsmann og finanskomiteens leder Henrik Asheim rett før partiene møttes til dagens andre møte mandag ettermiddag.

– Det er ikke sikkert vi blir enige i løpet av morgendagen, men vi har god tro på at vi rekker det innen fristen, tilføyde han.

Saker gjenstår

Etter det NTB forstår, er det flyttet på drøyt 3 milliarder kroner så langt i forhandlingene. Samtidig understrekes det at «ikke noe er klart før alt er klart».

Og KrF-nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad understreker at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Det gjenstår fremdeles viktige saker, men jeg har tro på og håp om at vi får til en løsning sånn at vi rekker fristen i morgen. Det er fortsatt flere prinsipielle spørsmål som må avklares, sa han mandag ettermiddag.

Barnetrygden

En økning av barnetrygden har hele tiden vært en av utfordringene i forhandlingsrommet.

KrF ønsker i utgangspunktet en finansiering gjennom økt skatt for dem med over 2 millioner kroner i inntekt, mens Høyre og Frp motsetter seg en samlet økning av skatte- og avgiftsnivået. Her har det vært flere ulike forslag til løsning på bordet i løpet av forhandlingene.

– Skatteøkning er ikke noe prinsipp i seg selv for KrF, sier Ropstad nå.

Diskusjonen om momsfritak for netthandel fra utlandet for beløp under 350 kroner skal også være en av sakene som fortsatt gjenstår.

Frist tirsdag

Tirsdag er partenes selvpålagte frist for å komme fram til en enighet.

– Det er fremdeles et stykke igjen. Men alle vet at når tidsfristen er i morgen, har vi et behov for å komme til enighet snart. Det ligger et stort press på regjeringspartiene om å levere, sier Ropstad. Han rådførte seg mandag med sin stortingsgruppe.

Selv om flere ser optimistisk på muligheten for å komme i mål innen tirsdag, blir det tatt forbehold om at samtalene kan landes innen fristen. Det vises også til at en budsjettavtale må godkjennes i de fire partienes stortingsgrupper.

Må ha inndekning

Budsjettforhandlerne har tidligere år vist stor kreativitet i å finne inndekning. Nye og omdiskuterte avgifter på plastposer, flyreiser og sukker har tidligere skaffet til veie penger. En slik ny avgift kan imidlertid være mindre trolig i år, i og med at KrF skal i sonderinger med regjeringen.

Også innstramminger i regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, den såkalte ABE-reformen, har vært brukt til å hente penger. Tidligere har man også skjøvet på planlagte investeringer eller tatt ut økt utbytte fra statlige selskaper for å skaffe midler.

I fjor flyttet partene på rundt 5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Men da var både Venstre og KrF motparter for regjeringspartiene i forhandlingene.