Motstanderne tapte i ambassadesaken

USA får grønt lys til å flytte sin ambassade til Husebyskogen i Oslo. Høyesterett forkastet motstandernes anke fredag.

Høyesterett konkluderer i dommen med at det ikke ble begått saksbehandlingsfeil da det ble gitt godkjennelse til å omregulere området der USA ønsker å bygge ny ambassade i Oslo. Fylkesmannen i Oslo og Akershus godkjente Oslo kommunes vedtak om endring av reguleringsplanen for deler av et friområde i Husebyskogen i bydel Vestre Aker i Oslo uten at det ble gjennomført påkrevd konsekvensutredning, ifølge flyttemotstanderne.

Flere grupper, blant annet Naturvernforbundet og aksjonsgruppen Aksjon Vern Husebyskogen, tok saken til retten i 2006, men tapte både i tingretten og lagmannsretten. Nå har Høyesterett etter alt å dømme satt et endelig punktum for saken.

Dommen i Høyesterett innebærer at det ikke finnes juridiske hindre for gjennomføring av USAs planer om å bygge ny ambassade på tomten i Husebyskogen.