Motstanden ble for stor

Høyres stortingsgruppe sa onsdag kveld nei til OL i Oslo. Dermed blir det ikke noe OL i 2022 – og søknaden er allerede trukket.

Mange av OL-tilhengerne var nokså sikre på at Høyre ville si ja til OL, og at man dermed kunne gå videre med planene. Men slik gikk det altså ikke. Motstanden blant folket, kravene fra IOC og ikke minst kostnadene forbundet med OL ble for mye for Høyre-politikerne. Selv om det kun for få dager siden så ut til å være en ledelse på ja-siden i Høyre, snudde dette inn mot gruppemøtet. Man skal ikke se bort fra at et billig-OL som kanskje likevel ikke ble så billig samt at kravlisten fra IOC som ble presentert i VG onsdag kan ha spilt en rolle på tampen.

Den norske OL-organisasjonen kom skeivt ut allerede fra start, godt hjulpet av IOC-medlemmer. Motstanden blant folket har hele veien vært til stede, og hadde en periode et stort flertall. Dette flertallet har skrumpet inn den senere tiden, men motstanden ble altså for massiv til at politikerne kunne gå for et OL i Norge nå.

Med en nasjon som er så delt, vil det nok bli lettere å leve med et nei eller om det skulle blitt ja og en videre prosess. Toppsaken på Nordlys med tittelen «Seier`n er vår» illustrerer på en god måte hvor sterkt frontene har stått mot hverandre i denne prosessen. Skal man arrangere et suksessfullt OL er det viktig at hele nasjonen står bak arrangementet – slik var det ikke her.

Det er på flere måter synd at det ikke blir noe OL i Norge i nærmeste fremtid. Vi kan ha gått glipp av en god mulighet til en etterlengtet opprusting av flere arenaer i hovedstadsområdet. Et OL ville også gitt Norge et utstillingsvindu i hvordan å skape Olympiske leker på vår måte. Ikke minst kunne vi brukt denne muligheten til å røske opp i IOCs utdaterte holdninger og organisasjon. Vi tror ikke dette skjer på samme måte med de gjenstående vertsbyene. Det skal bli spennende å se hvilken retning vinter-OL nå tar.

Vi får håpe at det bli satt av midler til å oppdatere anlegg og infrastruktur både i hovedstaden og ellers i landet, både for bredden og toppen, selv om det ble nei denne gangen. Vi trenger gode arenaer for å bygge opp idrettsgleden.

Nå blir vi gjester på vinterfesten i enten Kazakhstan eller Kina i 2022 hvor vi helt sikkert kommer til å være blant de ledende nasjonene.