Møte om jordvern

To statsråder og en statssekretær møtte jordbruket og naturverninteressene for å diskutere hvordan redusere omdisponeringen av matjord.

– Det er viktig med slike møter hvor vi samordner synspunkter, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Han mottok et glass matjord som en symbolsk gave fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Naturvernforbundet. Sammen med Vedum stilte også samferdselsminister Marit Arnstad og statssekretær Henriette Killi Westhrin for å diskutere hvordan Norge skal ta enda bedre vare på matjorda.

- Vi har felles interesse av å ta vare på den knappe matjordressursen vi har. Derfor er det fornuftig å møtes på denne måten for å diskutere hvordan vi best møter utfordringene som kommer fra dem som ønsker å omdisponere dyrket mark til andre formål, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

De tre organisasjonene viste med flere eksempler til at det går med mye matjord både til boligformål og til samferdsel.

- Landbruks- og matdepartementet bruker mye tid og ressurser på å få ned omdisponeringen ytterligere. Regjeringen gjør mye i dag og har som mål å gjøre mer, sier Trygve Slagsvold Vedum.