Møte- og gangfeltulykker skal reduseres

Statens vegvesen og Vegdirektoratet skal i 2007 intensivere sitt arbeid mot frontkollisjoner og andre møteulykker samt ulykker i gangfelt.

.Seksjonsleder Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet sier til NTB at situasjonen med 242 drepte i veitrafikken i fjor må motarbeides med ytterligere sikring av veiene for å unngå frontkollisjoner. Direktoratet vil øke satsingen på bruk av bilbelte og arbeide for å gjøre fotgjengerne mer synlig i trafikken blant annet ved økt bruk av refleks og mindre bruk av mørke klær. Det omkom 18 flere i veitrafikken i 2006 enn året før, men likevel færre enn gjennomsnittet de siste fem årene nemlig 269 omkomne årlig, ble det opplyst på et pressemøte tirsdag i regi av Samferdselsdepartementet. Møteulykker Det vi kan gjøre midt i veien, mellom motgående kjørefelt, er det viktigste vi nå kan ta tak i for å få bukt med alle frontkollisjonene. Der vi ikke kan bygge midtrekkverk, må vi ha en oppmerksomhetsvekker. En måte er å frese en midtstripe, som gir en varslende effekt, sier Amundsen. Den beste virkningen får man, ifølge Amundsen, ved å bygge ut til motorveistandard som man for tiden gjør på E6 og E18. Midtrekkverk er også effektivt, men en stadig dyrere måte å sikre på, sier han. Eldre og unge Et utviklingstrekk er at det er en økning i antall drepte i gangfelt i aldersgruppen under 12 år og over 60 år. Ifølge Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg er det i aldersgruppen over 65 år drept 20 flere i fjor i forhold til 2005, og ti flere enn gjennomsnittet de siste fem årene. Bilistene må skjerpe konsentrasjonen om kjøringen og være spesielt oppmerksom på fotgjengere som krysser veien. Samtidig må fotgjengere bli flinkere til å bruke refleks og forsikre seg om at bilistene har sett dem før de krysser veien, sier hun. Ni barn i aldersgruppen opp til 10 år mistet livet i trafikken i fjor, mot fire barn under 14 år i 2005. Sandberg mener at flere av disse barna enten ikke har vært godt nok sikret, eller at de er blitt påkjørt av ryggende bil, eller at en bil har begynt å rulle som følge av manglende bruk av håndbrekk. Fortsatt mister altfor mange mennesker livet i trafikken, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.