Mot slutten for strømavlesing

I løpet av få år kan strømkundene slippe å lese av strømforbruket selv. Men den nye strømmåleren er det kundene som må betale.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) ga tirsdag Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) klarsignal til å starte arbeidet med innføring av såkalt toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere. Målet er at alle strømkunder skal ha den nye strømmåleren på plass innen 2012.

Strømmåleren vil sende opplysninger om kundenes strømforbruk direkte til strømleverandøren, som så sender informasjon rett tilbake til måleren igjen.

- Det betyr at man kan ha et display i stua som viser hvor mye strøm du bruker, hvor mye effekt du bruker, og kanskje prisinformasjon, sier rådgiver Lars Olav Fosse i NVE til Teknisk Ukeblad.

- Teknologien vil blant annet bidra til bedre og mer korrekt informasjon om eget strømforbruk og den enkelte husholdning vil ikke lenger trenge å selv lese av strømmåleren, sier Odd Roger Enoksen.

Han sier systemet skal gjøre det langt enklere for forbrukerne å skaffe seg oversikt over eget strømforbruk og kontrollere effekten av energisparing.

Utbyggingen av det nye systemet skal i utgangspunktet finansieres gjennom nettleien. Dermed er det forbrukerne som må ta regningen. Analyseselskapet Econ har ifølge Teknisk Ukeblad estimert prisen til 1.850 kroner per måler.
Statsråden utelukker imidlertid ikke at andre finansieringsmuligheter også skal vurderes.