Mot lysere tider i vest

Vestlandet, og da spesielt Sør-Vestlandet, har hatt en utfordrende tid i kjølvannet av oljekrisen. Byggenæringen er den næringen i landet som først, og kanskje i størst grad, merker svingningene i økonomien - noe man da også har opplevd på Vestlandet de senere årene.

Dette gikk spesielt utover investeringene innen offshore, som har fått konsekvenser for næringsbyggsatsingen – men man har i stor grad også merket nedgangen innen boligmarkedet. Dette har dermed medført lavere aktivitet innen nybygg av både næringsbygg og boliger. Samtidig har man sett at boligprisene har hatt en dårlig utvikling, spesielt på deler av Vestlandet. Denne utviklingen har vedvart noen år, men ting er nå i ferd med å snu.

Flere peker på at markedet i Stavanger har passert bunnen, og skal ha den kraftigste veksten i landet i årene fremover. I Stavanger har boligprisene sunket med 2,0 prosent de siste 12 månedene. Det er sterkere enn i Oslo (-6,6 prosent) og Bergen (-3,2 prosent). Dette medfører at man allerede har merket langt større interesse rundt boligmarkedet på Sør-Vestlandet, og dette vil føre til at nye prosjekter vil bli hentet opp av skuffen og realisert i tiden fremover. En økning i oljeprisen den senere tiden medfører også at selskapene som jobber innen denne sektoren for alvor er begynt å tjene penger igjen. Dette vil gi ringvirkninger i denne regionen – noe man vil merke innen investeringene i næringsbygg – men dette vil selvsagt også smitte over på de øvrige markedene innen næringen.

I forrige utgave av Byggeindustrien skrev vi om at man nå også er i full gang med å planlegge utbyggingen av en helt ny bydel i Stavanger. Bydelsutviklingen for området Madla-Revheim skal totalt gi plass til 4.000 boliger samt skoler og andre offentlige bygg. Man snakker dermed om en enorm utbygging som nå nærmer seg – og som vil tilføre stor aktivitet til denne delen av Rogaland. Kommunepolitikerne vedtok områdeplanen for Madla-Revheim 15. januar i år.

Vi får også stadige oftere inn signaler om at aktiviteten i Bergen er på full fart oppover. Flere prosjekter som har ligget på vent er nå i ferd med å bli realisert – og nye planlegges. Vi kan dermed trygt slå fast at det virkelig begynner å lysne i vest etter noen utfordrende år.