Mot løsning for husleieofre

En statlig-kommunal støtteordning vil bli innført for å hindre at tusenvis av leietakere blir kastet på dør fra 1. januar 2010 når husleiereguleringsloven blir opphevet.

I Oslo og i noen grad i Trondheim er det til sammen 3.750 leiligheter som per i dag har regulert leie.

I en rapport som ble overlevert kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i juli 2008, anslås det at husleiene vil mer enn dobles for leieboerne. 80 prosent av dem er over 50 år, og gjennomsnittsalderen er 63 år.

På et møte tirsdag, der blant andre statsråd Meltveit Kleppa og byrådsleder Erling Lae (H) deltok, ble det enighet om å innføre en behovsprøvd ordning som særlig skal gjelde eldre med lang botid. Ordningen skal fange opp beboere med lav inntekt, sier Kleppa.