Mot historisk lave strømpriser i august

Fulle vannmagasiner gjør at kraftproduksjonen går for fullt. Strømprisene ligger an til å bli rekordlave i august, tror strømleverandøren Fjordkraft.

Hittil i august er innkjøpsprisen på strøm i Sør-Norge 3,4 øre per kilowattime, eller 4,25 øre inkludert moms. Ikke siden 1993 har strømprisene vært lavere.

- Varer de ultralave strømprisene ut måneden, vil august gi historisk lave innkjøpspriser på strøm i Sør-Norge. I juli var innkjøpsprisene medregnet moms 12,8 øre per kilowattime. Dette har vært en gladsommer for strømkundene, sier informasjonssjef Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft.

Omregnet til dagens kroneverdi kostet strømmen 3,9 øre per kilowattime, uten moms, i mai 1993. Prisen i august samme år var 2,6 øre.

Årsaken til de lave prisene i Sør-Norge er breddfulle vannmagasiner og at kraftprodusentene derfor produserer strøm for fullt.