Mot avklaring for Halden-reaktoren

For første gang er det nå gjennomført en omfattende evaluering av konsekvensene for forskning og utvikling dersom Haldenreaktoren stenges og Haldenprosjektet avvikles.

Onsdag fikk næringsminister Børge Brende overrakt en konsekvensanalyse som er utarbeidet av et utvalg ledet av direktør Pål Prestrud i Senter for klimaforskning, CICERO. Utvalgets mandat var ikke å ta stilling til hvorvidt Halden-reaktoren skal stenges. Det var fremtiden for de mange forskningsprosjektene og miljøet knyttet til virksomheten i Halden utvalget har vurdert, sier informasjonssjef Øistein Øisjøfoss til NTB. Han viser til at utvalgets mandat går helt tilbake til et vedtak i Stortinget i 1999 om å evaluere nytteverdien av Haldenprosjektet målt mot de ulempene videre drift av reaktoren representerer. Utvalget har vært i arbeid siden 2003. Sentrale punkter Sentrale punkter i utvalgets innstilling er prosjektets bidrag til økt reaktorsikkerhet og beredskap mot ulykker, dets betydning for Norges muligheter til å påvirke det internasjonale atomsikkerhetsarbeidet og for Norges rolle som pådriver for ikke å tøye grenser når det gjelder drift av eldre reaktorer. Utvalget har også gitt anbefalinger knyttet til den fremtidige avvikling av Haldenprosjektet. På den ene siden har utvalget vurdert mulighetene for å opprettholde kompetansen som er nødvendig for Norges rolle som pådriver for reaktorsikkerhet, avfallshåndtering og for videreutvikling av den nasjonale atomulykkeberedskapen. På den annen side har utvalget tatt for seg utfordringene i forbindelse med den fysiske avstengning og senere rivning av Haldenreaktoren. Både Institutt for energiteknikk (IFE), Statens strålevern og Det Norske Veritas har vært med i utvalget. Det samme har Bellona. Klar beskjed I en pressemelding fra Bellona sier organisasjonen seg fornøyd med utvalgets konklusjoner. Fagmedarbeider Erik Martiniussen mener utvalget har feid til side alle argumenter for videre drift av reaktoren. Driftskontrakten og konsesjonen utløper i desember 2008 etter at den ble fornyet for 10 år i 1998. Haldenreaktoren er en kokende tungtvannsreaktor som ble bygget på slutten av 1950-tallet. Den har utelukkende vært benyttet til forskningsformål. Rundt 20 land samarbeider med Norge om forskningsprosjekter der Haldenreaktoren inngår. Det er fremtiden for forskningsmiljøet og de mange forskningsprosjektene som har vært utvalgets hovedoppgave å vurdere, sier Øisjøfoss. Han opplyser at 100 organisasjoner er involvert i prosjektene og ved selve reaktoren er det en stab på 270 personer.