Morten Chrone

Morten Chrone ny administrerende direktør i Spenncon

Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Spenncon AS har besluttet å fratre sin stilling og Morten Chrone tar over som ny administrerende direktør i selskapet med virkning fra og med 1. april 2015.

Dette opplyser Spenncon på sine nettsider torsdag kveld.

Chrone kommer fra stillingen som adm. dir. i danske

Spæncom, som i likhet med Spenncon i Norge er en del av Consolis-konsernet.