Morgendagens kompetanse i byggenæringen

Onsdag 23. november mellom kl. 1900 og 2100 arrangeres det et møte i Polyteknisk Forening om morgendagens kompetanse i BAE-næringen. Møtet er åpent for alle og finner sted på Håndverkeren, Rosenkrantz gt. 7 i Oslo sentrum

Man stiller spørsmålene: Hva skal til for at det skal være kult å jobbe næringen? Hvordan skal næringen tilpasse seg nye samfunnstrender? Det legges opp til tre spennende vinklinger/innslag: Scenarieprosessen: Osloregionen 2050- scenarier for mobilitet. Jan Dietz fra Forskningsrådet og Ola Nafstad fra Econ skisserer scenariene og gjør seg noen tanker om hvordan de vil påvirke næringen. Morgendagens bygningsingeniør: Terje Norddal har fått i oppdrag fra Næringslivsringen og NTNU å se på hvilken kompetanse fremtidens bygningsingeniør vil ha behov for. BuildingSmart: Jøns Sjøgren og Janne Aas-Jakobsen forteller om ny teknologi som vil påvirke kompetansebehovet i næringen. Meld deg på til: polyteknisk@polyteknisk.no