Montér Haukås

I Haukås Næringspark i Bergen har Helgesen Tekniske Bygg ført opp et byggevarehus som rommer en Montér-butikk med lager.

Fakta

Sted: Haukås, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, byggevarehandel

Kontraktssum uten merverdiavgift og tomtekostnad: 30 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 4.400 kvadratmeter

Tiltakshaver: Profier

Totalentreprenør: Helgesen Tekniske Bygg

Arkitekt og rådgiver: Helgesen Tekniske Bygg

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon og kjøling: GK Inneklima l Rør, varme og sprinkleranlegg: Mjelstad og Stokke l El-installasjoner og byggautomasjon: M Thunestvedt l Porter: Windsor l Dører: Daloc l Grunnarbeider: Vestafjell l Branntetting: Firesafe l Taktekking: Fløysand Tak l Fasader: Paroc Panel System

Monter Haukås er ført opp i en total-entreprise av Helgesen Tekniske Bygg. Det er også tegnet av samme bedrift, basert på Montérs spesifikasjoner. Tiltakshaver var Profier, som nå har solgt bygget til den langsiktige eieren Haukås Eiendomsinvest AS. Bygget er totalt på cirka 4.400 kvadratmeter og har en kontraktsum på 30 millioner kroner, uten merverdiavgift, tomtekostnad og opparbeiding.

Bygget på et halvt år

Byggearbeidene startet i juni i fjor og stod ferdig til jul. Prosjektleder Bjarte Bjørsvik i Helgesen Tekniske Bygg forteller at den meget korte byggetiden var krevende, men at grei leietaker og godt samarbeid gjorde at det gikk bra.

Bygget rommer butikk med vare-utstillinger, varelager, trelastlager med gjennomkjøring for lossing og lasting og kontorer. I butikken er det utstillinger for trelast, dører, vinduer, gulv, maling, bad, garderobe, verktøy og festemateriell.

Utenfor bygget er det parkering for cirka 40 biler.

Stålbygg

Bygget ligger på en ti måls tomt i Haukås Næringspark på Haukås i Åsane i Bergen, mellom E39 og Bergen Travpark. Det står på en spreng-steinsfylling som ligger på fjellgrunn i et slakt skrånende terreng.

Sett i fugleperspektiv er bygget tilnærmet rektangulært. Det aller meste av bygget har én etasje og lagerdelen er noe høyere enn butikkdelen. Bygget bæres av stålsøyler og har fasader av isolerte sandwichelementer i to ulike gråtoner og brystning av prefabrikkert betong. Taket er flatt, isolert og tekket med tak-belegg. Det er lettdekker over kontorer og sosial del, med hen-holdsvis ventilasjonsrom og lager over. Gulvet består av støv-bundet betong.

Butikkdelen på 2.000 kvadratmeter har kun bærende søyler langs yttervegger og mot lagerdel. Både butikkdel og lager har åpne himlinger. Det er systemhimling i kontorer.

Ingen fraværsskader

Trykktesting viser en luftveksling på 0,4, som er godt under kravet. Alle de deler av bygget publikum har adgang til har universell utforming - og bygget er fullsprinklet.

Montér Haukås er prosjektert og ført opp etter Tek10. oppvarming skjer med varmepanel i himling, basert på luft-til-vann varmepumpe. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 117 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse B. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Monter Haukås er ført opp uten fraværsskader.