Moelven Wood-avtale på 150 mill. med Optimeragruppen

Moelven Wood AS har inngått en leveranseavtale med Optimeragruppen AS til en verdi på NOK 150 mill. for 2003 på det norske markedet.

Markedsdirektør Atle Nilsen i Moelven Wood opplyser at avtalen omfatter leveranser av alle typer foredlede trelastprodukter. Optimeragruppen består av driftsselskapene Skårland A/S som dekker Rogaland, LA Lund A/S som har forretninger på Østlandet inkludert Mjøsregionen der LA Lund er representert gjennom HedAlm og Byggmo som har byggvareforretninger på Sørlandet. Optimera driver dessuten Montèrforreningene. Avtalen innebærer at om lag 60 byggvareforretninger nå vil selge treprodukter fra Moelven Wood, melder Moelvens nettsted. Avtalen med Optimera er en 3-årig intensjonsavtale som gir store muligheter for Moelven Wood A/S til å posisjonere seg ytterligere innenfor kjeden. - Spesielt gjelder dette innenfor interiørprodukter der vi nå kan profilere oss direkte med produkter som paneler, listverk og kortgulv inne i de 60 forretningene, sier Nilsen. - Hvorfor valgte Optimere Moelven, Nilsen? - Det er flere årsaker. Den ene er at vi langt på vei er en totalleverandør av de fleste foredlede trelastproduktene. Den andre er at vi har et svært godt distribusjonsopplegg som passer Optimera. Dessuten tror jeg de ser at Moelven er store og vil videreutvikle seg og på den måten passer som samarbeidspartner for en kjede som satser på vekst. Nilsen viser til at Optimeragruppen er sterkt representert også i Sverige. - Et godt arbeid på norsk side vil kunne gi muligheter for leveranser til Optimera også på svensk side, sier han. Samarbeidsavtalen med Optimera danner en ny standard for hvordan leverandør og kunde kan samarbeide om løsninger som tjener begge parter. For oss er den veldig bra også fordi den inneholder elementer om utvidede leveranser senere, sier markedsdirektør Atle Nilsen.