Divisjonen Wood står for den resultatmessig sterkeste framgangen, skriver Moelven. Illustrasjonsfoto: Moelven

Moelven tjente 48 millioner i andre kvartal

Moelvens driftsresultat på 48 millioner kroner for andre kvartal i år er 35 millioner mindre enn samme periode i fjor, men før nedskrivninger og kostnadskorreksjoner viser den underliggende driften et bedre resultat.

Det skriver Moelven i en pressemelding.

Andre kvartal 2015 bød på en inntjening på 48 millioner kroner for Moelven, og selv om dette ligger hele 35 millioner under fjorårets driftsresultat i samme periode, mener bedriften selv at man har sett en forbedring fra 2014.

Flere tiltak

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier uttaler i pressemeldingen at det underliggende resultatet gir et bilde på at konsernet viser gode takter.

– I utgangspunktet ser vi et bedre andre kvartal nå i år enn året før, og vi ser resultatene av effektiviseringstiltak i flere bedrifter. Ytterligere effektiviseringstiltak er initiert i kvartalet, og har belastet driftsresultatet for andre kvartal med en nedskrivning på 48 millioner kroner knyttet til beslutningen om salg eller avvikling av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB. Utover denne engangseffekten er det etter en gjennomgang av prosjektporteføljen i elektrovirksomheten regnskapsført kostnadskorreksjoner på 22 millioner kroner. For konsernet samlet er regnskapet for 2015 akkumulert belastet med 78 millioner kroner i nedskrivninger og nedvurdering av prosjekter, uttaler Kristiansen i pressemeldingen.

Venter god aktivitet

Samtlige divisjoner i Moelven har, ifølge meldingen, hatt et høyere aktivitetsnivå i andre kvartal 2015 enn i tilsvarende periode i 2014. Driftsinntektene i kvartalet økte med 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, fra 2.390 millioner til 2.628 kroner, skriver Moelven.

Moelven forventer, ifølge pressemeldingen, å se en god etterspørsel i mange markeder og en høy aktivitet i tømmermarkedet også i tredje kvartal.

Det forventes en fortsatt svak vekst i boligbyggingen i Norge, skriver Moelven. I Sverige er boligbyggingen økende, men fra et lavt nivå, heter det i pressemeldingen.